e-avīze 2018./2019.

e-avīze 2018./2019.

 

30. maijs. STILIZĒTA STARPSIENA “ĶEPT”

30.maijā Stalbes vidusskolā tika atklāts jauniešu atpūtas stūrīša dizaina objekts - stilizētā starpsiena “’ĶEPT”. Šis kopdarbs visa mācību gada garumā tapa, sadarbojoties 8. un 9.klases skolēniem, ķīmijas skolotājām K.Blūmentālei un I.Luntei un  vizuālās mākslas skolotājai J.Dzenei.

Caur jauniešu domu par atpūtas stūrīša pilnveidošanu un pedagogu vēlmi mācību procesu organizēt aizrautīgu un vieglu, radās ideja par dizaina objekta – stilizētas starpsienas izveidošanu. Pirms 150 gadiem diženais krievu ķīmiķis D.Mendeļejevs izveidoja ķīmisko elementu periodisko tabulu. 2019.gadā mēs izveidojām savu versiju par to.

Saskaņā ar skolas 2018./2019. mācību gada moto “Nāc un dari, tu to vari!” caur stilizētās starpsienas “ĶEPT” izgatavošanu tika realizētas starpdisciplināras mācības.

   • Vizuālajā mākslā tika apgūti dažādu burtu rakstības stili, kompozīcijas veidošanas principi.
   • Ķīmijā tika apgūti ķīmisko elementu simboli un nosaukumi, kā arī iepazītas to fizikālās īpašības un uzzināti daudzi interesanti fakti.
   • Nostiprinātas iepriekš iegūtās zināšanas informātikā  - teksta noformēšanā, attēlu ievietošanā, printēšanā, laminēšanā.
   • Attīstītas svešvalodu prasmes.
   • Pilnveidotas sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanā.

Veicot šo kopdarbu, sapratām, ka ķīmija ir ne tikai ķīmijas stundās, bet arī visu laiku mums apkārt, ka mēs paši esam viena vienīga ķīmija, ka, tāpat kā ķīmiskie elementi periodiskajā tabulā ir tik dažādi un reizēm pat vēl īsti nezināmi, tā mēs katrs esam tik atšķirīgi un savā būtībā unikāli. Vien jācenšas visiem draudzīgi līdzās pastāvēt, kā to dara ķīmiskie elementi periodiskajā tabulā. Un skaistākā ir jūtu ķīmija, kaut arī to jāmācās  pielietot, lai nenotiek eksplozija kā īstos ķīmiskos eksperimentos.

Paldies visiem, kuri ar šo ideju aizrāvās vēl vairāk, kā bija plānots! Īpaši paldies Diānai Opincānei un Samantai Elizabetei Frīdenšteinai no 8.klases un Jurim Antonovam no 5.klases!

Skolotāja Kintija Blūmentāle

 

 

30. maijs. Radoša mājturības diena.

Radošās darbnīcas meitenēm:

1. darbnīca - "Mana vasara"  jeb sapnis par vasaru. Dekupāžas tehnikā tika apdarināti stikla trauki. Darbā tika izmantoti dabas materiāli, dažāda veida papīrs, salvetes un krāsas! (Skolotāja Svetlana Jonāse)

2. darbnīca  - "Kulinārijas meistarklase". Katrai komandai bija iespēja gatavot savu ēdienu, pārliecinoties par savām zināšanām un prasmēm, kuras jau iepriekš apgūtas, vai arī apgūst ko pavisam jaunu! Paldies meistarklases vadītājai Vitai Lapsiņai (Skolas padome) par profesionalitāti un dalīšanos pieredzē. 

3. darbnīca - "Ūdensroze". Izvēloties sev tuvo krāsu toņu papīru, meitenes katra izgatavoja savu ūdensrozi. Bija iespēja pārliecināties par savu roku veiklību un papīra locīšanas precizitāti. Ziedi tapa visdažādākajās toņu gammās no niansētiem pasteļtoņiem  līdz kontrastkrāsām. (Skolotāja Jolanta Dzene)

Dienas noslēgumā notika degustācija un darbu skate!

4. "Makšķerēšana" - skolotāja Jāņa Mičuļa vadībā tika īstenots zēnu sapnis: makšķerēšana no ēsmas līdz lomam.

5. Sākumskolas skolēni 30.maijā devās uz vietējo mēbeļu uzņēmumu "Straubek", lai apskatītu un izzinātu, ar ko uzņēmums nodarbojas. Kopīgi tika noskaidrots, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā. Tika izzināts, kādas rakstura iezīmes ir nepieciešamas labam  galdniekam, no kāda koka ražo mēbeles, cik pelna galdnieks, vai mēbeles eksportē, cik galdnieku strādā uzņēmumā, cik gadus uzņēmums pastāv.

Sapratām, lai kļūtu par labu galdnieku, ir nepieciešama  gudrība un prasme būt pacietīgam! 

 

 

22. maijs. Sākumskolas skolēnu pārgājiens “Cēsu dabas ainavas”.

Daba mums dod daudz lietu gluži par brīvu – tīrs gaiss, tīrs ūdens, skaistas ainavas, elpu aizraujoši skati. Šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl, bet vai mēs to visu pamanām, novērtējam, saudzējam? Vai atceramies, ka arī mēs esam dabas daļa, kas nevar pastāvēt bez tās.

22. maijā 32 sākumskolas klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām devās pārgājienā “Cēsu dabas ainavas”. Skolēni ciemojās, izbaudīja un iepazina Rūcamavotu un Svētavotu, apskatīja Sarkanās klintis un Spoguļklintis, izstaigāja Cīrulīšu dabas takas, vērojot Draudzības kokus, Līgavas alu un ieklausoties Dabas orķestrī. Izkāpelēja, izstaigāja un izšūpojās Veselības takas objektos.

Atgriežoties skolā, skolēni atzina, ka tik garšīgu avota ūdeni nav dzēruši! Pārgājiena laikā daudzas limonādes pudeles tika izlietas un piepildītas ar dzidro avota ūdeni. Skolēniem patika  bradāt pa auksto avota ūdens taku, patika Svētavota saimnieces uzmanība un rituāls, skulptūras, putnu dziesmas un ūdens strautiņa čalošana. Patika miers un klusums.

Mūsu ciemošanās Svētavota takās finasiāli tika atbalstīta no projekta “Skolas soma”.

Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja 

 

 

21. maijs. “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumi.

21.maijā Stalbes vidusskolas 1.-3.klašu skolēni, kuri piedalījās LNB organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”, apmeklēja Stalbes pasta nodaļu. Organizēt šo pasākumu rosināja tas, ka 2018.gada vislabāk novērtētā “Bērnu žūrijas” grāmata vecuma posmā no 5-9 gadiem bija M. Dibikas “Pastnieks Pele”.

Pasta nodaļā bērnus sagaidīja Ziedu feja- Cēsu nodaļas mācību centra speciāliste Ēstere Krūze. Viņa izsmeļoši stāstīja, kādus pakalpojumu sniedz Latvijas Pasts. Bērniem bija iespēja nosūtīt vēstuli, kuras sagatavošanā visu veica paši- rakstīja adresi, līmēja marku, rakstīja apsveikumu un lika zīmogu.

Skolēni bija sagatavojuši arī jautājumus pasta darbiniecēm- gan par to, kur nonāk sūtījums, ja nav pareizi uzrakstīta adrese, gan par pasta izveidošanos Latvijā u.c.

Par šo iespēju sirsnīgi pateicamies atsaucīgajām pasta darbiniecēm- Stalbes pasta nodaļas priekšniecei Lienei Gūtmanei un Ēsterei Krūzei no Cēsīm.

Savukārt 4.klasei noslēguma pasākums notika 23.maijā kā jautājumu un rotaļu pēcpusdiena. Bērni uzzināja, kuras “Bērnu žūrijas” grāmatas vecuma posmā no 9-11 gadiem ieguva visaugstāko novērtējumu Latvijā. Tās bija- H. Eversons  “Brūne”, S. Simuka  “Sirdsmāsas” un M. de Koks “Kā vecmamma vislaik samazinājās”.

Pēc tam skolēni izvērtēja, kādas atziņas bija guvuši, lasot šīs grāmatas, atcerējās grāmatu galvenos varoņus un vidi, kurā norisinājās viņu darbība. Noslēgumā bērni iemācījās jaunas rotaļas “Uzmini, kas tu esi”, “Cap, carap, hop” u.c.

Paldies visiem čaklajiem “Bērnu žūrijas” grāmatu lasītājiem un vērtētājiem. Paldies arī vecāko klašu skolēniem :

Samantai Eglei no 5.klases, Markusam Raivo Tauriņam no 6.klases un Armandam Ričardam Robītim no 8.klases, kuri ne vien lasīja, bet arī aizpildīja anketas un vērtēja lasītās grāmatas.

Paldies bērnu vecākiem, kuri izlasīja “Vecāku žūrijas” grāmatas, tā rādot piemēru saviem bērniem būt draugos ar grāmatām: Jeļenai Bahmanei, Guntai Strēlniecei un Sarmītei Dūdenai.

Aicinu arī nākošajā mācību gadā būt draugos ar grāmatām, iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, lasīt un izvērtēt grāmatas, gūstot jaunas atziņas.

 Stalbes vidusskolas bibliotekāre Inta Rajecka

 

 

 23. maijs. Ekskursija uz Mazsalacu projekta "Skolas soma"ietvaros.

 23.maijā 5.klases skolēni  un 7.klases zēni devās ekskursijā uz Mazsalacu. Viņus pavadīja audzinātājas Ilze Rēķe un Renāte Hmeļņicka. Projekta "Skolas soma"ietvaros skolēni apmeklēja Mazsalacas novadpētniecisko muzeju Valtenberģu muižā. Gides pavadībā skolēni iepazinās ar dažādām ekspozīcijām, kuras cieši saistītas ar Mazsalacas novada cilvēkiem, viņu likteņiem un hobijiem. Ar interesi skolēni aplūkoja V.Hirtes koka skulptūras, Kanādā, Hamiltonā, dzīvojošas latvietes Ilgas Andersons, dāvināto peļu kolekciju, zvanu kolekciju, medību trofeju kolekciju. Latvijas vēstures lapas puses tika pāršķirstītas, klausoties stāstījumā par latviešu dzīvi Sibīrijā, aplūkojot seno dzimtkoku un velosipēdu ekspozīciju. Pēc muzeja apmeklējuma, devāmies uz Skaņākalna dabas takām, kuras izveidotas skaistā Salacas ielejā ar smilšakmens atsegumiem un daudzām alām tās krastos.  

 

 

"Muzeju nakts 2019" pasākums Latvijas Bankas zināšanu centrā "Naudas pasaule".

Šogad ikviens "Muzeju nakts 2019" apmeklētājs, liels un mazs, bija aicināts apmeklēt Latvijas Bankas zināšanu centru "Naudas pasaule", kas iekārtots vēsturiskajās Latvijas Bankas naudas glabātavas telpās, un doties pārsteigumiem pilnā ekskursijā. Mūsu skolai šī ir iecienīta izziņas vieta, apgūstot ekonomikas un finanšu zinības.

Mazākajiem apmeklētājiem īpaši interesanti bija uzzināt, kādi mehānismi sargā 3.5 tonnas smagas seifa durvis, kas "vēderā" bankomātam, kā izskatās investīciju zelta stienis. Tā kā cilvēku interese bija milzīga un uz iekļūšanu zināšanu centrā bija jāpagaida, šo laiku aizpildīja interesantas nodarbes – to starpā burvju mākslinieks Robijs Trankalis mēģināja radīt naudu citādi, nekā par tās tapšanu stāsta zināšanu centrā. Burvju mākslinieka seansu plakātus jau savlaicīgi Latvijas Banka sagatavoja kopā ar Stalbes vidusskolas 8. klases skolēniem, un plakātu konkursā uzvarēja Loreta Lapsiņa, Sabīne Strazdiņa un Evita Gūtmane. Iluzionistam Robijam, kā var redzēt, patika, - šķiet, bija arī padevies visai līdzīgs. Plakātu konkursā piedalījās arī Gvido Ošiņš, Samanta Elizabete Frīdenšteina, Elvis Ezeriņš.

 

_____________________________________________________________________

 

11. aprīlis. Karjeras attīstības atbalsta pasākums Latvijas ražotnē "Ādažu čipsi".

11.aprīli 5. un 7.klases skolēni viesojās Latvijas ražotnē "Ādažu čipsi". Programmas mērķis un  uzdevumi bija iepazīstināt skolēnus ar Latvijas uzņēmumu, tā ražoto produkciju un biznesa iespējām. Iepazīt darba apstākļus, noskaidrot darba specifiku un pārliecināties par savām interesēm un spējām. Apmeklēt lielāko kartupeļu noliktavu Baltijā.

Skolēniem bija iespēja virtuālajā 360 grādu tūrē mērot čipsu ceļu no kartupeļu šķirošanas līdz noliktavas plauktam. Praktiski darbojoties, skolēni guva priekšstatu par čipsu ražošanu. Skolēni paši varēja pagatavot čipsus ar izvēlētajām garšvielām. Nodarbību vadītājas iepazīstināja ar darba vidi, specifiku. Skolēni uzzināja, kādas zināšanas un prasmes ir vajadzīgas , lai strādātu uzņēmumā, kurās mācību iestādēs tās var iegūt. Pasākuma dalībnieki guva priekšstatu par veselīgu, sabalansētu uzturu, kā arī uzzināja, cik daudz drīkst ēst čipsus, lai tas nekaitētu organismam. 

Mājupceļā apmeklējām tēlnieces Vijas Dzintares un arhitektes Irēnas Rubauskas 1941. gada genocīda upuriem veltīto memoriālu "Ciešanu vārti". 

Ilze Rēķe, ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja

_____________________________________________________________________

 

 

Matemātiķi tiekas 18. reizi.

Atkal ir marts, un Priekuļu vidusskolas matemātiķi skolotājas Ingas Ruskules vadībā aicina ciemos matemātiķus no Jaunpiebalgas un Stalbes vidusskolām.  Šogad jau 18. reizi. Mūsu skola piedalās 16. reizi. Pasākums sākas ar komandu vizītkartēm. Šogad visu komandu vizītkartēs bija jāiesaistās pārējiem dalībniekiem. Draudzības vakars nav sacensības, bet gan interesanti kopā pavadīts vakars. Mājas saimnieki šoreiz pasākumā uzsvaru bija likuši uz eksperimentiem. Skolēni tika sadalīti pa pāriem, un katram pārim bija jāiziet vairākas radošās stacijas. Tika mērīts „Rolton” makaronu garums. Izrādās, ja visu paciņas saturu izšķetina, tad sanāk 32 m. Vajadzēja no tasītes ar ūdeni  izņemt monētu, nesaslapinot pirkstus. Palīgā bija jāņem glāze ar sveci, lai šo uzdevumu veiktu.  Skolēniem bija jāpamato, kāpēc svece deg arī zem ūdens. Pēc aktīvas darbības visiem bija iespēja apmeklēt Priekuļu baseinu. Vakara turpinājumā bija kopīgas atrakcijas, dziesmas. 

 Kopīgi atpūšoties un aktīvi sadarbojoties, nemanot pienāca šķiršanās brīdis, protams, līdz nākamajam gadam. Mājupceļā skolēnos turpinājās vakara jaukās emocijas, skolēni šādus pasākumus gribētu biežāk.

 

Māra Buša, matemātikas skolotāja

_____________________________________________________________________

 

 

9.aprīlis. Teātra izrādes “Staburaga bērni” apmeklējums

Valsts finansētās programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Stalbes vidusskolas 6.klases skolēni  apmeklēja Valmieras drāmas teātri un noskatījās izrādi “Staburaga bērni”.

Pirms izrādes apmeklējuma skolēniem bija jāiegūst dažāda informācija- par vienu no Latvijas zudušajām dabas pērlēm Staburagu, par grāmatu “Staburaga bērni” un tās autoru Valdi (Voldemāri Zālīti), kā arī par izrādes veidotājiem un aktieriem.

Vērojot izrādi, skolēniem bija uzdevums saskatīt, kādi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tika izmantoti uzvedumā, novērtēt, kā izpaudās aktieru meistarība, kādas noderīgas atziņas viņi guva.

Noskatoties oriģinālo, radošo un notikumiem bagāto izrādi, skolēni atzina, ka tā  lika aizdomāties par dažādām vērtībām- cik labi, ja ir draugs, kuram var uzticēties, ka svarīgi ir mīlēt ikvienu dzīvu radību, cik daudz ir  iespēju pavadīt brīvo laiku dabā bez mūsdienu tehnoloģijām u.c. Tā  deva arī  iespēju smieties un  raisīja iztēli. Bērni bija sajūsmā par to, ka  var izveidot tik interesantu, saistošu izrādi tukšā telpā, bez dekorācijām, izmantojot tikai gaismas un skaņu efektus, kā arī aktieru apģērbu.  

Pēc teātra apmeklējuma skolēni izteica vēlēšanos redzēt arī citas izrādes par viņiem aktuālām tēmām. 

Inta Rajeckaskolas bibliotekāre  

___________________________________________________________________________

 

29. marts. Ceļojums pasaku pasaulē.

Februārī un  martā sākumskolas skolēni iepazinās ar desmit pasakām. Lasīja, klausījās un izspēlēja. 29.martā bērni devās ceļojumā pa pasaku pasauli un  apmeklēja dažādas pieturas. Jautājumu pilsētā- sagrupēja varoņus pa pasakām, skaidroja vārdus un atminēja pasaku fragmentus. Ilustrāciju karaļvalstī- turpināja iesākto ilustrāciju, zīmējot parādīja teksta izpratni. Mākslas galerijā- uz grāmatzīmes zīmēja savas mīļākās pasakas fragmentu. Pasākumu noslēdza ar sarunu par to, ko mums dod lasīšana un kāpēc ir jāprot labi lasīt. Labākie un centīgākie dalībnieki tika apbalvoti ar medaļām! 

Jana Palsa, sākumskolas skolotāja 

 

_____________________________________________________________________

 

25. - 29. marts. Dzīvojam veselīgi!

Nevienam nav noslēpums, ka bērzu sulas lieliski attīra organismu, apgādā mūsu organismu ar nepieciešamo šķidruma daudzumu un arī minerālvielām.

Tieši tāpēc no 25. -29. martam Stalbes vidusskolas sākumskolā bija sulu tecināšanas nedēļa, kuras laikā skolēni iepazina sulu tecināšanas procesu, izjautāja savus vecākus par viņu pieredzi sulu tecināšanā un katru dienu dzēra svaigas bērzu sulas.

 Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja

 

 

______________________________________________________________________

 

 

  1. marts. Multfilma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi".

Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros sākumskolas skolēni 1. martā noskatījās latviešu jauno multfilmu "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, kas tapusi Latvijas simtgadei.

Gatavojoties šim pasākumam, sākumskolēni iepazina Luīzes Pastores grāmatu Maskačkas stāsts", uzzināja, kas ir Maskačka. Ar video palīdzību bērni varēja vērot, kā tapa animācijas filma, ielūkoties animatoru darbā un sarežģītajā, laikietilpīgajā procesā, apvienojot zīmēto tēlu kustības ar aktieru ierunāto tekstu, kā arī noskatīties filmiņas treileri.

Pēc multfilmas noskatīšanās skolēni savos zīmējumos attēloja interesantākos mutfilmas kadrus. 

Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja

   

______________________________________________________________________

  

 

„Lakstīgala 2019”

25.janvārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika Vidzemes novada Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība skolu jaunatnei „Lakstīgala 2019” otrā kārta, kurā piedalījās zinošākās un erudītākās komandas no septiņiem Vidzemes novadiem - Apes, Alūksnes, Pārgaujas, Ķeguma, Lielvārdes, Jaunpiebalgas un Ogres.

Ik gadu, jau kopš 2003.gada, pasākums notiek ar atlasi - vispirms skolās, novados un pilsētās, tad reģionos. Tiek noteiktas labākās un veiksmīgākās komandas, muzikālākais, atraktīvākais un radošākais latviešu tautasdziesmu izpildījums. Pasākuma mērķis - sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

Sacensība bija spraiga - komandas parādīja labāko sniegumu, kuru bija rūpīgi gatavojušas visu gadu. Lai pārliecinātu žūriju par savām zināšanām, nācās koncentrēties, domāt radoši un rast pareizās atbildes uz jautājumiem par latviešu tautas gadskārtu svētkiem un godiem, senajiem mūzikas instrumentiem, tautastērpiem, latvju rakstiem, ornamentiem un pats galvenais - latviešu tautasdziesmu.

Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas komandu sacensībās ieguva 1. pakāpi. Komandu pārstāvēja K. Strēlnieks, R. Ekerte, A. Gūtmanis, E. Dārziņa, K. Kārkliņa ,(skolotāja Anda Tomsone).

 

_______________________________________________________________________

 

 

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Sava dzīves aicinājuma atrašana un izvēles skolēniem var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju pašiem padarboties un izprast, kādēļ nākotne pieprasa speciālistus, kam gan prasmīgas rokas, gan attapīgs prāts. Tādēļ ciemos aicinājām Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.

Tieši tādēļ 15. janvāris Stalbes vidusskolas skolēniem atšķīrās no ierastā ritma. Viņi darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Skolēni tika iepazīstināti ar prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē, uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Jauniešiem tika dots uzdevums - atainot vietu, kura viņus iedvesmo. Vienam tā ir Stalbe, citam jūras krasts vai Parīze, vēl kādam skeitparks. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

Svetlana Zaļaiskalna, sākumskolas skolotāja

___________________________________________________________________________

 

 

Vizīte Vācijā

Neilgi pirms Ziemassvētkiem 14.-17. decembrī divas 8. klases skolnieces Loreta Lapsiņa un Sabīne Strazdiņa viesojās Vācijā. Apmaiņas programmas ietvaros tikās jaunieši no Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Polijas un Ziemeļīrijas, lai kopīgi piedalītos jauniešu festivāla Youthrope 2019 programmas izstrādē, piedāvājot savas idejas un vīziju par pasākuma norisi.

Sākumā pasākuma organizētāji – Stahnsdorfas jauniešu centrs ClaB iepazīstināja jauniešus ar informāciju par pagājušo Youthrope festivālu, kurā piedalījās arī skolēni no Stalbes vidusskolas, kā arī izrādīja plānoto festivāla norises vietu. Pēc tam divas dienas jaunieši intensīvi strādāja pie festivāla vīzijas izstrādes un plānošanas.

Pēc labi padarīta darba nekādi neiztikt bez izklaidēm. Šoreiz jaunieši kopā ar skolotājiem bija iespēja iepazīt Ziemassvētku tirdziņus Potsdamā un Berlīnē, kā arī apmeklēt Berlin Dungeon šausmu māju.

Nākamreiz uz Vāciju Stalbes vidusskolas jaunieši dosies 2019. gada vasarā, lai piedalītos Youthrope festivālā.

Nora Ķibilda-Kinna, interešu izglītības skolotāja

 ___________________________________________________________________________

 

 

Jaunas zināšanas un nākotnes iespējas

18. decembrī 8. klase devās mācību ekskursijā uz Latvijas Bankas Naudas pasauli. Skolēniem bija iespēja interaktīvā veidā izzināt  naudas vēsturi,  banku darbību.  Pēc iepazīšanās ar ekspozīciju  sekoja patstāvīgs darbs, kur ekspozīcijā bija jāmeklē atbildes uz dažādiem ar finansēm saistītiem jautājumiem.  Tālāk ceļš veda uz Biznesa augstskolu „Turība”, kur skolēnus sagaidīja Komunikāciju fakultātes komunikāciju zinātņu katedras vadītāja Agrita Lujāne un starptautisko komunikāciju specialitātes stundents Evijs. Pasniedzēja pastāstīja, ko nozīmē „komunikācijas specialitāte”, kādas iespējas ir darba tirgū, kādi  mācību priekšmeti jāapgūst.   Evijs pastātīja, kā viņš nonācis līdz savas profesijas izvēlei, ko apgūst, kādas ir darba iespējas. Pēc sarunas notika ekskursija pa augstskolu. Uzzinājām, ka bibliotēka strādā 24 stundas diennaktī, ka studenti, rakstot savus darbus, pavada tur ilgas stundas. Uzzinājām, ka augstskolā populārs ir basketbols un, ja tiek komandas pamatsastāvā, ir atlaides studiju maksai.  Tāpat atlaides studiju maksai ir tad, ja esi aktīvs, piedalies studentu pašpārvaldē.

Ekskursijas noslēgumā skolēni izteica vēlmi apmeklēt citas mācību iestādes, jo tā vislabāk var uzzināt par savu nākotnes profesiju.

 Māra Buša, matemātikas skolotāja

 

___________________________________________________________________________

 

 

 Cēsu muzeja apmeklējums

28. un 29.novembrī sākumskolas skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Cēsu muzeju un pedagoģiskajā nodarbībā iepazina  “Seno skolu”. Skolēniem bija iespēja iejusties senās skolas atmosfērā, uzzināt, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti. Bērniem bija iespēja rakstīt gan uz skolēna tāfelītes, gan izveidot savu skolas burtnīcu un pavingrināties rakstīt ar spalvu un tušu. Šī, ne tik vieglā nodarbe, prasīja ne mazums pacietības un akurātuma. Skolēni neiztika arī bez starpgadījumiem, bet līdz galvasgabalu apgūšanai, slotas turēšanai klases priekšā un tupēšanai uz zirņiem neviens nenonāca.

Pēc nodarbības skolēni secināja, ka mācīties skolā 19 gs,  bija ļoti grūti, jo “grāmatu grāmata”  bija tik bieza, burti tik mazi un nesalasāmi, kā arī tajā nebija neviena attēla. Rakstot ar spalvaskātu, nebija  iespējams izvairīties no klekšiem burtnīcā un, ja tādi gadījās,  darbs bija jāpārdara. Tāpat par nepaklausību skolēns varēja saņemt sodu. Ne velti tautasdziesmas stāsta:

Gauži raud skolas bērni,
Grāmatiņu lasīdami;
Kā tie gauži neraudāja,
Smalki raksti grāmatā.

Tomēr pabūt vienu dienu senajā skolā skolēniem bija ļoti interesanti. Patika pasēdēt melnajos, senajos solos, vērot skolmeistari, risināt matemātikas uzdevumus un rakstīt skaistos burtus paša izveidotajā burtnīcā.

Gatavojoties nodarbībai muzejā, skolēni mācību nodarbībās iepazinās ar Anneles un Pastariņa skolas gaitām, lasot un klausoties fragmentus no Annas Brigaderes un Ernesta Birznieka - Upīša darbiem. Katrā klasē tika pārrunāts no vecākiem un vecvecākiem uzzinātais par viņu skolas gaitām.

23. novembrī skolas bibliotēkā bija apskatāma skolēnu, viņu vecāku un skolotāju veidota izstāde “Skola caur laikiem”.

Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja

 ___________________________________________________________________________

 

 

Kāpēc lētas drēbes patiesībā maksā dārgi?

Stalbes vidusskolā, 28. novembrī, plkst.12.45 tiks demonstrēta dokumentālā filma “Patiesā cena” (The True Cost) – tā stāsta par “ātrās modes” industrijas aizkulisēm un ēnas pusēm. Pēc filmas noskatīšanās notiks diskusija un radošā darbnīca “T-krekla stāsts”. Šādi pasākumi no 20. līdz 28. novembrim notiek visā Latvijā, tos organizē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā ar sadarbības partneriem Globālās izglītības nedēļas ietvaros. Ieeja pasākumos ir bez maksas.

Apģērbu industrija šobrīd ir otrs lielākais piesārņotājs pasaulē, pirmo vietu atstājot naftas industrijai. Apģērbs, kuru iegādājamies mums tik zināmajos “ātrās modes” zīmolu veikalos, lielākoties tiek ražots Bangladešā, Ķīnā un Indijā lētā darba spēka un nesakārtotās vides politikas dēļ. Šajā industrijā tiek nodarbināti arī nepilngadīgi bērni, kuri spiesti strādāt necilvēcīgos apstākļos, bez piekļuves tīram ūdenim, bez izglītības un veselības aprūpes. Ļoti bieži rūpnīcas, kas iesaistītas “ātrās modes” audumu izgatavošanā un šūšanā, nav aprīkotas ar ūdens attīrīšanas iekārtām, tāpēc to notekūdeņi saindē vietējās upes, kuras bieži vien ir vienīgais dzeramā ūdens avots konkrētajā reģionā.

“Arvien vairāk nu jau arī Latvijā runā par atbildīgu apģērbu iegādi un valkāšanu – piemēram, par “kapsulas garderobes” veidošanu, kurā ir kombinējams nepieciešamākais, par apģērbu maiņas akcijām - Brīvbodēm, notiek darbnīcas vecu lietu pārvēršanai jaunās,” stāsta LAPAS direktore Inese Vaivare, “Arī mēs gribam sniegt savu ieguldījumu šajā kustībā. Bet it īpaši mēs gribam uzsvērt, ka būt pieticīgam mūsdienās nozīmē būt atbildīgam. Savukārt būt atbildīgam nozīmē nenozagt sapņus kādam citam cilvēkam, piepildot savējos.”

Filma “Patiesā cena” (The True Cost) parāda modes industrijas ēnas pusi, tā uzdod ļoti nepatīkamu un sāpīgu jautājumu: “Kāpēc apģērba cena laika gaitā ir samazinājusies, bet apģērba ražošanas ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir pieaugusi?” Filma stāsta par to, kas patiesībā maksā par mūsu apģērbu, lai mēs to varētu iegādāties tik lēti. Filmas ilgums ir 1 stunda un 32 minūtes, tā tiks demonstrēta angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Filmas treileris: https://www.youtube.com/watch?v=OaGp5_Sfbss

Vairāk par filmu: https://truecostmovie.com

Pēc filmas noskatīšanās notiks radošā darbnīca “T-krekla stāsts”, tās laikā dalībniekiem būs iespēja pārveidot kādu no saviem vai organizatoru piedāvātajiem T-krekliem par jaunu, noderīgu lietu. Paralēli gluži praktiskam darbam notiks arī diskusija par to, kā ikviens no mums var iesaistīties labākas pasaules veidošanā – ļoti bieži tās ir pavisam praktiskas un vienkāršas ikdienas darbības.

Pasākumu dalībnieki saņems arī īpašu šai Globālās izglītības nedēļai izveidotu izdevumu “Pasaules labākās ziņas”. Tajā būs iespēja iegūt gluži praktiskus padomus, ko tieši katrs no mums var darīt, lai samazinātu ‘’ātrās modes” globālo ietekmi; uzzināt, kas ir “Fashion Transparency Index” (latviskojot – modes caurspīdīguma indekss), kā un kāpēc tas ir radies; noskaidrot, kādi ir labās prakses piemēri Latvijā un ārzemēs un saprast, kāda ir “ātrās modes” industrijas saistība ar ANO Globālās attīstības mērķiem.

Globālās izglītības nedēļa šogad notiek 15 Eiropas valstīs. Tās iniciators ir Eiropas Padomes Ziemeļu Dienvidu centrs. Latvijā Globālās izglītības nedēļa notiek jau piekto gadu, to īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai kopā ar biedru organizācijām un partneriem - augstskolām, izglītības iestādēm un citiem atbalstītājiem reģionos. GIN ietvaros notiek vairāki desmiti pasākumu visā Latvijā, iesaistot simtiem interesentus diskusijās par Latviju un globālo pasauli. 2018. gadā Globālās izglītības nedēļas īstenošanu atbalsta Ārlietu ministrija, Zviedrijas vēstniecība, Zviedrijas institūts un Fashion Revolution Latvia.

Informāciju sagatavoja:  Jolanta Dzene

___________________________________________________________________________ 

 

 

Iepazīsti putnus - nometnieki!

16.novembrī sākumskolas skolēni pulcējās skolas bibliotēkā, lai iepazīstinātu viens otru ar izzināto informāciju par putniem – nometniekiem. Pasākuma mērķis bija radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas daudzveidību, veidojot viņu izpratni par putniem-nometniekiem, sekmējot skolēnu prasmi izzināt un prezentēt izzināto.

Veselu mēnesi skolēni skolotāju vadībā meklēja, pētīja svarīgāko informāciju par izvēlēto nometnieku un interesantākos faktus atspoguļoja plakātā.. Klases prezentēja  savu priekšnesumu par putniem,  lasot, stāstot aprakstus par ūpi, žagatu, dzilnīti un kraukli. Bija sagatavoti uzdevumi citām klasēm, kur skolēniem bija jāsaliek putnu- nometnieku puzles, jādejo “Putniņdeja”, jāspēlē klusie telefoni, jāmin mīklas un jāizkrāso dzilnītis pēc dotā apraksta.

 Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja

___________________________________________________________________________

 

 

Deju lielizrādi “Abas malas”

Ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu 32 Stalbes vidusskolas skolēni- aktīvākie deju kolektīvu dalībnieki 17.novembrī dosies uz  “Arēnā Rīga” notiekošo  deju lielizrādi “Abas malas”. Šis  uzvedums ir viens no kulminācijas pasākumiem Latvijas valsts simtgadē.

Izrāde ir veidota kā simts gadus sens stāsts par mums pašiem- Latvijas cilvēkiem- un mūsu zemi, kuras dzīslās plūst laika upe Daugava. Tajā piedalīsies ap 450 mākslinieku, kas pārstāv dažādus deju žanrus: profesionālo baletu, profesionālo laikmetīgo deju, tautas dejas un mūsdienu deju- sākot no hip hop līdz sporta dejām.

Inta Rajecka, skolas bibliotekāre 

___________________________________________________________________________

 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 501 "PPDKN organizēšanas kārtība" un Stalbes vidusskolas iekšējo kārtību pedagogiem ir tiesības pieteikties uz profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu šajā mācību gadā. Sīkāka informācija pievienotajos dokumentos. Lai varētu sekmīgi organizēt novērtēšanas procesu, lūdzam vēlmi šogad pieteikties darīt zināmu līdz 12.novembrim direktores vietniecei mācību darbā I.Luntei. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, jautājiet!

Pielikumā dokumenti: 1.Iesniegums2.dokuments3.dokuments4.dokuments5.dokuments

 

 ___________________________________________________________________________

 

Stalbes vidusskolas 30 gadu jubileja

“Skolas zvana stāsts”

"Tu skola tā pati,
Mēs citi, sen jau citi...
Tev grūti mūs pazīt un vārdos saukt.”
(S. Kaldupe)

Katru dienu mēs dzirdam kādu zvanu. Tie ir modinātāja zvani, kurus gribas apklusināt, vai aizmest pulksteni aiz gultas. Vietējie un starptautiskie zvani-ļoti gaidītie un pavisam negaidītie. Var būt arī trauksmes zvani-tie ir zvani no skolotāja. Un ir skolas zvans-pirmais un pēdējais.

19. oktobrī Stalbes skola bija tērpusies tumši zaļā, salātzaļā, zelta un dzeltenā kļavu lapu krāsā-par godu savai 30 gadu jubilejai un absolventu salidojumam, lai stāstītu “Skolas zvana stāstu”.

Satikties un dalīties atmiņās bija ieradušies 150 absolventi un 50 darbinieki (bijušie un esošie).

Vakara svinīgo daļu ieskandināja zvanu ansamblis ar M. Brauna melodiju “Veltījums”.

Stalbes vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki rādīja izrādi “Laimes lācis”, caur kuru tika nodots vēstījums, cik daudz ir jādara ar pašu rokām, prātu un izdomu, lai būtu tā, kā ir tagad-pēc 30 gadiem.

1988.gada 1.septembrī zvans uz pirmo mācību stundu aicināja gandrīz 250 skolēnus un tika simboliski pasniegta atslēga direktoram Auseklim Ķibildam, kurš to glabāja līdz 1990.gadam. Direktors veidoja skolas saimi, iekļaujot Kūduma un Rozulas skolas, kā arī jaunos skolotājus.

Auseklis Ķibilds  savā atmiņu stāstā vēstīja  par to, kā skola tika labiekārtota-skolēni ar vecākiem slīpēja grīdas un sienas, lika kopā mēbeles, kuras ar kravas mašīnu tika atvestas pēdējās augusta dienās. Arī skolas apkārtne jāapzaļumo. Lai gan celtniecības projekta ietvaros bija paredzēta arī apstādījumu ierīkošana, tas netika izdarīts. Kā tas notika, atceras toreizējā dārzniece Ligita Embrekte: “Pienāca 1. septembris- apkārt tikai nolīdzināts lauks, apbērts ar melnu zemi. 2.septembrī lija, visu izskaloja, izskatījās šausmīgi, grāvji nebija izrakti pareizā slīpumā. Vecāki un skolēni ar lāpstām raka un līdzināja grāvjus. Man bija ideja apkārt skolai veidot dendrāriju ar pēc iespējas dažādiem šim reģionam atbilstošiem kokiem un krūmiem. Klasēm tika sadalītas teritorijas, un atkal ar vecāku un skolotāju palīdzību skolēni paši visu sastādīja. Redzēju, ka vēl joprojām aug zelta jāņoga, sarkanais dižskābardis, hemlokegle, Dammera klintene, Engelmaņa un Sibīrijas egles, pacipreses, piramidālie ozoli un korķa koki, kā arī dažādās pīlādžu šķirnes, ceriņu, kļavu, bērzu un grimoņu sugas, irbeņlapu fizokarpi, ēdamie sausserži, sudraba eleagni un citi augi. Visvairāk mani pārsteidza Māka ieva. Tā pašlaik rotājas kā skolas parka lepnums. Paldies apstādījumu ierīkošanas atbalsta komandai-Līgai Tiltiņai un Auseklim Ķibildam!”

No 1990. līdz 1993.gadam atslēgas saimnieks bija Jānis Bērziņš. Šajā laikā veidojās jaunas tradīcijas, kā sadarbība ar tuvāko un tālāko kaimiņu skolām. L. Embrekte un J. Bērziņš sāka veidot skautu un gaidu organizācija, kā rezultātā 1993.gadā 10 skolēni devās uz Zviedriju.

No 1993.-2000.gadam skolu vadīja Ilga Smeltere, kura dalījās atmiņās par to, kā piekrita kļūt direktore skolā bez sporta zāles un kā panāca, braucot uz saeimu, staigājot no viena ministra pie cita, ka beidzot sportot vairs nevajadzēs skolas gaiteņos. Direktore pateicās Imantam Balodim, kurš sponsorēja pirmo datoru iegādi. Sirsnīgi vārdi tika veltīti skolēniem, ar smaidu atceroties gan labās lietas, gan arī  nedarbus. I. Smeltere teica paldies bijušajiem kolēģiem par atbalstu un sadarbību, īpaši tad, kad notika skolas un direktores akreditācija.

1991. gadā skolas durvis aizvēra pirmie absolventi, to skaitā arī Jolanta Jansone, tagad Dzene. Viņa pēc studijām atgriezās strādāt skolā un 2000.gadā piekrita kļūt par Stalbes vidusskolas atslēgas glabātāju, un to dara vēl joprojām. Direktore savā emocionālajā runā akcentēja, kā ir būt skolas vadītājai, cik garš pieredzes ceļš jāiet, lai veiksmīgi realizētu sevi šajā amatā, kur vienlaicīgi jāvada gan skolēnu, gan pedagogu kolektīvs. J.Dzene ar mirdzumu acīs dalījās atmiņās par dažādām radošām aktivitātēm ar skolēniem. Jo īpaši siltā atmiņā bija palicis darbs ar Skolēnu domi-pasākumu organizēšana, dažādi braucieni uz citām skolām. Tas viss ir sniedzis milzīgu gandarījumu un lepnumu.

Mums patīk domāt un fantazēt, cik skaisti visu izdarīsim, cik labi viss izdosies, bet, lai skola pastāvētu, ir nepieciešams atbalsts. Skolas kodols ir skolotāji, bet skola nebūs stipra, ja nebūs skolēnu, vecāku un sabiedrības atbalsta. Mēs šo atbalstu jūtam. Daudzus gadus mūs finansiāli un morāli ir atbalstījusi Pārgaujas novada pašvaldība. Apsveikuma vārdus teica Pārgaujas novada pašvaldības priekšsēdētājs Hardijs Vents, novēlot skolai būt vēl ilgi!

Ar muzikālajiem sveicieniem priecēja bijušie skolēni-Pauls Ēriks Skujiņš, Nora Ķibilda-Kinna, Santa Jogita Emse, Kristers Briedis.

Gaisā virmoja neviltots satikšanās prieks ar bijušajiem kolēģiem-Ilgu Smelteri (tagad Šķesteri), Līgu Tiltiņu, Ausekli Ķibildu, Helēnu Lūsiņu, Marutu Blauvu, Antoņinu Zubovu, Ligitu Embrekti, Sarmīti Krūmiņu (tagad Kukli), Danu Gaili, Antru Priedīti, Guntu Otersoni.

Svinīgās daļas nobeigumā skolas iekšpagalmā tapa salidojuma dalībnieku kopbilde.

Visa vakara gaitā darbojās Berga foto, un viesi bildes varēja saņemt tūlīt pēc fotografēšanās.

Līdz 3 naktī notika balle, kurā spēlēja Ingus Vidiņš ar grupu Jelgavas Festival band.

Paldies visiem, kas radīja šos svētkus, kas stāstīja, klausījās un turpina rakstīt skolas zvana stāstu!

Durvis ir atvērtas, Tu, absolvent, stāvi uz sliekšņa un esi gatavs doties pasaulē. Piepildīt savus sapņus. Te paliek cilvēki, kas atklājuši, cik skaista nākotne Tevi gaida, kā pasaule pārvērtīsies, ja Tu iesi. Tikai atnāc, lūdzu, atkal pēc pieciem gadiem pastāstīt mums, kā Tev pasaulē klājas!

Inese Kozlovska, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

 ___________________________________________________________________________

 

30.10.2018. Starpnovadu skolu sacensības Tautas bumbā D gr. (mazās skolas)

 

Komandas

 2  3

Punkti

Vieta

1.       

Drustu pamatskola

 

0

3:6

0

0:8

 

0

 

3

2.      

Amatas pamatskola

3

6:3

 

0

0:10

 

3

 

2

3     

Stalbes vidusskola

3

8:0

3

10:0

 

 

6

 

1

               

 

 

 

 

 

 

Stalbes vidusskolas 3.-5.klašu skolēni 30.oktobrī ļoti veiksmīgi startēja sacensībās rotaļa „Tautas bumba” mazajām skolām, izcīnot 1.vietu. Zīmīgi, ka šīs sacensības notika Stalbē, pirmoreiz ārpus Cēsīm. Pavisam piedalījās 7 komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās, katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas cīnījās par 1.-4.vietu, bet pārējās komandas izspēlēja 5.-7.vietu sadali.  Viena spēle ilga 2x5 minūtes, uz laukuma  8 spēlētāji (4 zēni un 4 meitenes).

Tabula pēc grupas spēlēm

Pusfināli                                                      

Skujenes pamatskola  – Stalbes vidusskola 0:12    

Amatas pamatskola – Vecpiebalgas pamatskola 5:2

Fināls par 3.vietu 

Skujenes pamatskola - Vecpiebalgas pamatskola  12:8

Fināls par 1.vietu                                                                         

Amatas pamatskola – Stalbes vidusskola         0:13

Stalbes vidusskolu pārstāvēja Jānis Gūtmanis, Atis Gūtmanis, Roberts Frīdenšteins, Kenets Strēlnieks, Renārs Ozoliņš, Elizabete Dārziņa, Katrīna Kārkliņa, Rebeka Ekerte, Liāna Podziņa un Samanta Seikstule.

 

Oskars Urbāns, sporta skolotājs