e-avīze 2013./2014.

e-avīze 2013./2014.

     SKOLĒNU DOMES DARBS

 

Valentīndiena 2014_5

          Stalbes vidusskolā veiksmīgi darbojas skolēnu dome un šis gads ir bijis gana rosīgs.  Mācību gada laikā  mums izdevās noorganizēt daudz un  dažādus pasākumus. Kā pirmais minams konkurss, tērpu skate, – „Budēļi nāk!” Pasākums bija izdevies , tajā pieteicās daudz dalībnieku - kopumā 50 skolēnu no piecgadīgo grupiņas līdz 5. klasei. Ziemassvētkos mēs sveicām visus skolasbiedrus ar teātrālu priekšnesumu „Drošie ziemassvētki!”

          14. februāri skolā atzīmējām Valentīndienu , arī šis pasākums bija ļoti apmeklēts. Viens no vērienīgākajiem pasākumiem, ko izdevās noorganizēt bija  Popiela . Kaut arī sākumā likās , ka dalībnieku skaits būs pārāk mazs un pasākums būs jāatceļ , pēdējā brīdī pieteicās neticami liels dalībnieku skaits , kopumā piedalījās 11  mūzikas grupas . Pie mums viesos ieradās Straupes pamatskolas mūsdienu deju grupa ar unikālu priekšnesumu. Liels paldies viņiem par to ! Revanšā mēs gaidām uzaicinājumu viesoties Straupes pamatskolā. Mazos  pirmklasniekus Ābecīšu svētkos mēs pārsteidzām, dāvājot katram mazu nieciņu - pašu apdarinātus zīmuļus ar skolas moto.

          Plāni nākamajam gadam - saglabāt tradīciju Popiela , veicināt domes sadarbību ar citām skolām , noorganizēt Joku dienu pirmajā aprīlī ,kā arī pārsteigt ar kādu jaunu pasākumu. Ļoti gribētos izdot mūsu skolas pavārgrāmatu. Vai izdosies? Ar neatlaidību un darbu viss ir iespējams.

          Nākamajā gadā vēlamies savā pulciņā redzēt jaunus dalībniekus ar radošām idejām. Svarīgi skolas vidi radīt mums pašiem. Darīsim to kopā! Mēs visi jums novēlam jauku un saulainu vasaru! Esiet uzmanīgi un saudzējiet sevi, un, lai izdodas pavadīt vasaru lietderīgi, sabalansējot atpūtu un pienākumus!  Tiksmies septembrī!

                                                                                                                          Skolēnu dome

 

Skolnieku rotas piemiņas karoga kustībai veltītie pasākumi skolā. (Foto)

Iesaistīšanās Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga kustībā nozīmē aktīvu ikdienas darbu patriotiskajā audzināšanā un Brīvības cīņu izpēti. Katru gadu pavasarī  skolu apmeklē kustības vadītāji un vērtē padarīto. Kā galveno pagājušā gada veikumu Kristiāna Jānelsiņa un Matīss Jansons šogad prezentēja darbu pie ierakumu atjaunošanas Unguru-Lenču rezerves līnijā. Katru gadu cenšamies variēt arī valsts svētku atzīmēšanu. Tā Valsts dzimšanas dienai par godu šogad runājām un vērojām priekšnesumos, kas tad īsti bija padomju laiks un, kas tā bija par iekārtu no kuras tik ļoti alkām atbrīvoties. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu atzīmējām, veidojot kolāžas, kas sasaucās ar šodienas notikumiem. Barikāžu dienā cēlām pie skolas ieejas barikādes. Rakstījām esejas par brīvības nozīmi katra personīgajā dzīvē. Patriotismu, protams, veicina savas zemes kultūras tradīciju, ievērojamo ļaužu un ievērojamo vietu iepazīšana. Tā mēs atzīmējām Ojāra Vācieša un pasaulslavenā ķīmiķa Paula Valdena dzimšanas dienas, projektu ietvaros 7. klases apmeklēja novada ievērojamās vietas. Ar Paula Valdena piemiņai veltīto pētījumu Estere Stupaka piedalījās starpnovadu zinātniskajos lasījumos Cēsu Valsts ģimnāzijā. Savukārt savu skolu un valsti parādījām Eiropai caur Comenisus aktivitātēm un vizītēm dažādās Eiropas valstīs. Visas šīs lietas ne tikai paplašina skolēnu redzesloku, bet arī palīdz apzināties sevi kā savas  Dzimtenes pilsoni. Esam gandarīti par paveikto pagājušajā mācību gadā, ceram un plānojam jaunas aktivitātes nākamgad.

vēstures skolotāja Antra Priedīte

Velobrauciens Apaļkalnā 24.maijā.

Stalbes vidusskolas 3.klasei ar audzinātāju Antru Sarapovu kopš rudens, kad novada deputāti viesojās Skolas dienā, izveidojās abpusēji patīkama sadarbība. Tā vainagojās ar Jura piedāvāto velobraucienu mācību gada noslēgumā 24. maijā apkārt Raiskuma un Auciema ezeriem. Visi brauciena dalībnieki saņēma dāvanā novadā izstrādāto karti velotūristam ar daudz interesantiem maršrutiem novadā un novadam tuvajā apkārtnē. Braucienā bija uzaicināta arī 5.klase ar audzinātāju Antru Priedīti. Savus bērnus atbalstīja un pasākumā piedalījās Loretas Lapsiņas, Sabīnes Strazdiņas, Haralda Medņa, Tīnas Marijas Zaļaiskalns un Armanda Robīša mammas. Tīnas un Armanda mammas piedalījās braucienā, kamēr pārējās mammas rūpējās, lai nogurušajiem braucējiem tiktu garšīga skābeņu zupa. Paldies arī pārējo bērnu vecākiem, kuri atbalstīja savu bērnu vēlēšanos un rūpējās par riteņu un pašu bērnu nogādāšanu Apaļkalnā! Diena gadījās karsta, bet tādēļ vēl jo vairāk bija prieks par ēnainajām ainaviskajām vietām, pa kurām veda maršruts. Tas patiesi bija baudījums iepazīt novada skaistās vietas, kuras citādi paliktu nezināmas. Milzīgu prieku sagādāja iespēja nopeldēties, izdzīvoties bērnu laukumā un izmēģināt Jura piedāvāto ķegļu spēli.

Sirsnīgu un patiesu paldies bērni un viņu vecāki saka Jurim Leimanim un cer arī uz turpmāku sadarbību!

Skolotājas Antra Sarapova un Antra Priedīte

 

Pēdējais zvans kopā ar Pepiju Garzeķi

Pēdējais zvans_13   Pēdējais zvans_18

      16.maijā Stalbes vidusskolā viesojās Pepija Garzeķe, kura kopā ar citiem skolēniem vēlējās mācīties mūsu skolā. Ļoti savdabīga meitene - atklāta, draudzīga, visu zinātkāra. Nu gluži kā mūsu skolas skolēni.

     Šajā dienā pēdējais zvans izskanēja mūsu skolas devītās un divpadsmitās klases skolēniem, kuri krietnu brīdi sēdējuši mūsu skolas solos. Lai pārbaudītu, vai skolas solā nav velti sēdēts, astotās un vienpadsmitās klases skolēni bija sagatavojuši testu, ar kuru topošie absolventi ļoti veikli tika galā.  Testa uzdevums bija no maza attēla fragmenta  atpazīt un noteikt, kurā vietā skolā objekts atrodas . Testa rezultāti liecina, ka mūsu skolas skolēni ir gana veikli un vērīgi un ik stūrītis skolas gaiteņos ir pamanīts un atmiņā noglabāts.

    Topošie absolventi un arī  visi kopā saucām īpašības vārdus, tādējādi veidojot pēdējā zvana protokolu, kas ļoti spilgti raksturoja gan skolu , gan skolēnus.

    Ar pateicības vārdiem skolotājiem un sveiciena vārdiem skolēniem noslēdzās šis pasākums. Devītās un divpadsmitās klases skolēni aicina būt gudriem, mācīties visu mācību gadu, neatstāt nepadarītos darbus uz pēdējo brīdi.

     Mēs, viss skolas kolektīvs, novēlam jums nepagurt. Pat tad , ja  šķiet, ka ir jau vienalga, sasparoties un  noiet ceļu līdz galam -nenokarot degunu, ar augsti paceltu galvu. Novēlam jums  veiksmi eksāmenos un  gandarījuma sajūtu par labi padarītu darbu!   

                                    Direktores vietniece izglītības jomā Anita Šūmane.

 

Ģimenes dienas koncerts

Mātes dienas koncerts_17

Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie
mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,
tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet.

                     Sestdien, 10. Maijā, Stalbes tautas namā Stalbes vidusskolas skolēnu vecāki, radi un draugi tika aicināti uz ģimenes dienas koncertuzvedumu  Ansītis un Grietiņa. Skolēni bija ieguldījuši milzu darbu, lai iepriecinātu savus tuviniekus. Mūsdienīgs teātra uzvedums  4. Cēlienos, papildināts ar dziesmām un dejām, priecēja ikvienu. 

        Tautas nama otrajā stāvā bija skatāma skolēnu darbu izstāde. Radošie darbi tika darināti  gan mācību stundu laikā, gan rokdarbu, amatu mācības, floristikas , kā arī vizuālās mākslas pulciņos. Daļu šo darbiņu  vecāki saņēma dāvanā ģimenes dienas koncerta noslēgumā.

       Ar vārdiem „ Lai Jūs saprot un mīl uz zemes, un sargā no debesīm” skolas direktore  Jolanta Dzene sveica visus skolēnus un viņu tuviniekus šajā dienā, aicinot skolēnus pasniegt ziedus un sagatavotās dāvaniņas saviem vecākiem.

      Liels paldies visiem, kas ieguldīja darbu koncertprogrammas izveidē, - gan skolēniem, gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem. Visiem kopā mums izdevās radīt daudz prieka.

                                                 Direktores vietniece izglītības jomā Anita Šūmane.

Komanda „Stalbes piecīši” izcīna 1. vietu konkursa  “Zvaigžņu klase” finālā.

                       

Ceturto gadu pēc kārtas norisinājās erudīcijas konkurss komandām “Zvaigžņu klase”.  To organizē Apgāds Zvaigzne ABC. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu lasītprasmi, interesi par mācību priekšmetiem, padziļināt skolā iegūtās zināšanas un izmantot dažādus uzziņas avotus un tehnoloģiskos risinājumus mācību procesā.

 Arī šogad konkurss norisinājās divās vecuma grupās: 5.–6. klašu skolēniem un 7.-9. klašu skolēniem. Erudīcijas konkursā komandām “Zvaigžņu klase” kopā  reģistrējās  195 komandas. 

 Trīs konkursa neklātienes kārtās skolēni atbildēja uz 30 teorijas jautājumiem, 30 sadarbības partneru jautājumiem un izveidoja 3 dažādus radošos darbus –  reklāmas plakātu grāmatai, atraktīvu video par profesora Jāņa Meņča (sen.) biogrāfiju, kā arī sacerēja  eseju par tēmu “Zvaigžņu klase”.

Cīņa par iekļūšanu finālā bija spraiga. Komandām  bija jāsacenšas, pirmkārt,  jau valsts mērogā, lai iegūtu katras kārtas balvu – Ekskursiju uz atpūtas parku “Rakši” un, otrkārt, arī sava reģiona mērogā, lai izcīnītu iespēju piedalīties finālā. Lepojamies, ka visās trijās kārtās komanda „Stalbes piecīši” ieguva visvairāk punktu valsts mērogā un, protams, izcīnīja arī iespēju pārstāvēt Vidzemi konkursa finālā.

Šogad jau otro reizi konkursa fināls norisinājās klātienē. Konkursu vadīja jauno tehnoloģiju zinātājs Kristaps Skutelis. 
Lai konkursa norise būtu veiksmīga un rezultāti godīgi, konkursu vērtēja neatkarīgā žūrija: Vija Kilbloka – Apgāda Zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāja, Gita Andersone – vairāku mācību grāmatu autore, un Egita Puķīte – Zvaigzne ABC sociālās dzīves organizatore. 

Uz konkursa finālu bija sabraukušas  5 komandas no visas Latvijas. Tāpat kā neklātienes kārtās, arī finālā dalībniekiem bija jāatbild uz teorijas jautājumiem, jāpierāda savas ģeogrāfijas un literatūras zināšanas, kā arī jāizveido radošais darbs. Konkursa dalībnieki atrādīja arī mājasdarbu – prezentāciju par savu komandu. 

 


Cīņa par pirmo vietu izvērtās īpaši sīva, tomēr ar viena punkta pārsvaru konkursa 7.- 9.klašu grupas finālā uzvaras laurus plūca komanda „Stalbes piecīši”,  kura kopīgi dosies ekskursijā uz Stokholmu un Suntažu observatoriju. Komanda saņēma žurnāla  “Ilustrētā Junioriem” gada abonementu, kā arī varēs iegādāties Zvaigzne ABC grāmatas EUR 100 vērtībā.                                  

                                                                                                                                                                        Anda Tomsone

                                               

 

KORU SKATE

        

27.martā Stalbes vidusskolas 1.-4.klašu koris skolotājas Andas Tomsones vadībā piedalījās vispārizglītojošo skolu koru konkursā un ieguva 2.pakāpi.

MŪSU SKOLAS POPIELA

Popiela_2

13.  martā mūsu skolā notika liela rosīšanās, jo skolā norisinājās Popiela. Krāšņi un interesanti priekšnesumi pārsteidza ikvienu, un skolēnu atsaucība bija pārsteidzoši liela. Uz pasākumu bija ieradušās deviņas pazīstamas mūzikas grupas.  Patīkami pārsteidza pirmklasnieki, kuri ļoti drosmīgi piedalījās koncertā un uzstājās ar otro  kārtas numuru. Kā arī trešās  klases skolēni, kuri koncertam bija sagatavojuši trīs priekšnesumus.  Vecāko klašu skolēnu uzstāšanās līdzinājās smalki pārdomātiem un krāšņiem šoviem.  Milzīgs paldies jāsaka Gintai Berķei un Mūsdienu dejotāju grupai no Straupes pamatskolas, kuri papildināja mūsu pasākumu ar deju „Pašiem sava ideoloģija”, kā arī mūsu pašu dejotājiem  ar priekšnesumu „Un tas viss man?”, kā arī 7. klases puišiem , kuri pasākuma noslēgumā dziedāja Labvēlīgā tipa dziesmu  ČIEKURS- EGLES DĒLS.

Kopumā koncertā piedalījās :
grupa Pērkons ar dziesmu SLIDOTAVA (Elva Pužule 3.kl.)

Jansonu ģimene - PIECI MAZI KUKAINĪŠI  (1.kl)

Gustavo Lima- BALADA BAO (8.kl.)

Antonio Bonderas  -CONCION DEL MARIACHI ( Dāvis Neimanis 5.KL.)

Shakira- WAKA WAKA (3.kl.)

Edgars Liepiņš -MILDA PLUKŠA (Edgars Šūmanis 5.kl.)

Buranovskie babushki - PARTY FOR EVERYBODY DANCE (7.kl)

Katy perry-  DARK HORSE” (6.kl.)

Just dance kids 2 - THE GUMMY BEAR SONG  (3.kl.)

Paldies visiem dalībniekiem un klašu audzinātājiem par atbalstu priekšnesumu sagatavošanā

                                                                                                           SKOLĒNU DOME

 

No 14. Februāra skolas gaiteņos skolēnus priecē jaunās 3D spēles. Paldies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Gatim Gailim. 

Valentīndiena 2014_1 

 

 

 

 Valentīndiena mūsu skolā.

  Valentīndiena 2014_6

           14. februārĪ  Stalbes vidusskolas skolēnu dome organizēja Valentīndienas pasākumu, kurā piedalījās arī Stalbes vidusskolas struktūrvienības skolēni. Jau pēc pusdienām domes dalībnieki sadalījās mazās grupiņās un devās uz pirmsskolas un sākumskolas klasēm, lai kopā ar mazajiem skolēniem sagatavotu no dažādiem sarkaniem sadzīves priekšmetiem mākslas darbus . Darbiņi izdevās ļoti dažādi un daudzveidīgi. Visu februāra mēnesi tie būs apskatāmi skolas foajē pie aktu zāles.  Ap pulksten 14.00.  5.-9.klases skolēni tika aicināti uz aktu zāli, lai spēlētu Valentīndienas spēles. Skolēnu dome bija sagatavojusi dažādas aktivitātes- spēles ar baloniem, darbošanos mūzikas pavadījumā.

      Pieci drosmīgākie skolēni tika aicināti zāles priekšā, lai piedalītos improvizācijas spēlē un visu klātbūtnē izdomātu stāstu par Valentīndienu.

          Dažas dienas pirms Valentīndienas skolēniem tika anketēti, lai noteiktu dažādas nominācijas, kā, piemēram, skolas sirsnīgākais puisis un meitene, skolas skaistākais puisis un meitene un citas. Vecāki, vai esat pamanījuši ka tieši jūsu bērns  pārradās mājās ar kādu no šīm nominācijām?

          Visiem skolēniem tika dota iespēja uz sirds formas lapiņas uzrakstīt savu vārdu un uzdāvināt šo lapiņu savai skolas simpātijai, jāatzīst gan, ka tikai retajam pietika drosmes savās jūtās atzīties.

          Pasākuma noslēgumā visi draudzīgi dejojām poļu dejas, kuras uz mūsu skolu atveda skolēni no Comenius projekta Polijā. Skolēnu dome saka paldies visiem, kas labprāt un aktīvi piedalījās Valentīndienas pasākumā, un tādu pašu aktivitāti gaida arī nākamajā pasākumā , kas notiks  pavasarī.

                                                                                                                                                                                                           Skolēnu dome.

 

Stalbes vidusskolas 3.-4.klases un 6.-7.klases komandas ieguvušas I pakāpes diplomus Vidzemes novada latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2014”!

 Konkursā piedalījās 16 komandas trīs vecuma grupās. Sacensībā ir vairāki posmi: jāprezentē mājas darbs– atraktīvā veidā jāparāda savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgais. Dziesmu aplis – komanda lozē savas grupas dziesmu un to nodzied. Dziesmas par tēmu – komandām jādzied dziesmas par izlozēto tēmu. Sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu. Dziesmu atpazīšana pēc dzirdes – dalībnieki atpazīst latviešu tautasdziesmu un tautas instrumentu, uz kura tiek izpildīta dziesma. Viktorīna - tēmas: latviešu tautas mūzikas instrumenti; gadskārtas, godi; latviešu tautas tērps; latviešu tautas dziesmu vācēji; vārdu skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības vērtēja VISC apstiprināta žūrijas komisija: folkloriste Māra Mellēna un VJIC vecākā referente Rita Platpere.

Sarīkojumu kuplināja folkloras kopa „Putni” no Lēdurgas un Igaunijas mūzikas skolas ansamblis. Lai sacensību dalībnieki parādītu ne tikai savu dziedāt prasmi un tautas tradīciju zināšanas, bet iemācītos arī kaut ko jaunu, BJC „Mice” visiem interesentiem piedāvāja izgatavot dažādus amatniecības izstrādājumus, muzicēt latviešu tautas mūzikas instrumentu darbnīcā, kā arī cienāja ar senajiem latviešu ēdieniem.

Mājup braucot, pašiem izturīgākajiem tika piedāvāta iespēja iegriezties Valkas Novadpētniecības muzejā, kurā dalībnieki varēja papildināt zināšanas par Jāni Cimzi un iepazīties ar seno skolu.

Pārgaujas novadu pārstāvēja Stalbes vidusskolas 3.-4.kl. komanda -Tīna Marija Zaļaiskalna, Diāna Denīza Midika, Beatrise Reiziņa, Madara Dakša, Amanda Svikle un 6.-7.kl. komanda - Santa Jogita Emse, Arta Jonāse, Megija Strazdiņa, Mārtiņš Muižnieks, Pauls Ēriks Skujiņš. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu!

 Mūzikas skolotāja Anda Tomsone

 

 

       ĀBECES SVĒTKI

6. februārī  Stalbes vidusskolā pirmklasnieki kopā ar sākumskolu un audzinātāju Svetlanu Zaļaiskalnu svinēja Ābecīšu svētkus, lai atvadītos no savas pirmās grāmatiņas – Zīles ābecītes. Pirmklasnieki šim nozīmīgajam pasākumam bija rūpīgi gatavojušies, kā arī spēja parādīt savu erudīciju citu klašu sagatavotajos uzdevumos. Pārējās klases bija sagatavojušas ne tikai dažādus uzdevumus, bet arī ļoti interesantus priekšnesumus, smaids no mazo pirmklasnieku sejiņām nepazuda ne mirkli.

Noslēgumā katrs pirmklasnieks saņēma sertifikātu, kas apliecināja, ka viņš ir apguvis visus alfabēta burtus un var būt pilntiesīgs to lietotājs, ka arī dāvaniņas, ko bija sarūpējušas citas klases, tai skaitā arī Stalbes vidusskolas skolēnu dome.

Pašās pasākuma beigās pirmklasniekus gaidīja vēl viens pārsteigums – medus kūka. Svētki bija jauki un izdevušies! Nu pirmklasnieki savas ābecītes ir nolikuši glabāšanā un jau mācās no citas grāmatas. Lai visiem bērniem prieks atklāt skaisto grāmatu pasauli un veiksmīgas turpmākās gaitas Zinību kalnā, jo pirmie soļi jau sperti.

 

                                                                                                              1. klases audzinātāja Svetlana Zaļaiskalna

Atkalredzēšanās ar Juri Leimani 

      Jura Leimaņa viesošanās skolā_4 Juris Leimanis ar savu aizraušanos, kalnos kāpšanu, mūs iepazīstināja rudenī, kad skolā viesojās novada deputāti. Mūsu klasei tika uzdots mājas darbs - līdz nākošai tikšanās reizei uzzīmēt kalnus.

       10. janvārī, kā solījies, Juris Leimanis ieradās un bija sajūsmā par mūsu zīmējumiem. Šoreiz viņam līdzi bija divas somas ar kalnā kāpējam vajadzīgo ekipējumu. Tur bija: apģērbs, zābaki ar dzelkšņiem, ķivere, lukturis, karabīnes, virve, fiksators, alpīnisma stiprinājumi, nūjas, ledlauzis, trauki, gāzes plītiņa u.c. Skolēniem bija iespēja pašiem aktīvi darboties un uzzināt, kam un kāpēc šīs lietas nepieciešamas kalnos. Šo darbošanos vēl papildināja demonstrējums uz interaktīvās tāfeles, kur redzējām , kā tiek izmantots iepazītais ekipējums praktiski.       Atvadoties, katram skolēnam tika uzdāvināts jaunais kalendārs ar J. Leimaņa fotogrāfijām no viņa ceļojuma pa Alpu kalniem un saldumi ar novēlējumu sekmīgi mācīties, sportot, doties pārgājienos, būt veseliem! Saņēmām uzaicinājumu tikties pavasarī Raiskuma kempingā „Apaļkalns”, lai ar velosipēdiem apceļotu apkārt Raiskuma ezeram un iepazītu apkārtnes skaisto dabu. Mēs 3.klases skolēni sakām paldies Jurim Leimanim par jauko tikšanos.

 

Antra Sarapova

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

      

          Ir atkal dacembris, un klāt ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks.  Jau 2.decembra rīta agrumā mēs, Stalbes vidusskolas skolēni un skolotāji, kopā ar Pārgaujas novada pārstāvjiem pulcējāmies, lai iedegtu pirmo Ziemassvētku egli mūsu novadā. Klausoties „Pārgaujas lakstīgalu ” dziesmās un dziedot līdzi, tika aizvadīti mirkļi, gaidot svētku egles iedegšanos.

Kā katru gadu, arī šogad skolas vestibilā skolēni pulcējās, lai Adventes vainagā iedegtu pirmo svecīti. Uz Adventes svecītes iedegšanu bija ielūgti arī paši mazākie pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis ” bērni. Ar pašadarinātiem apsveikumiem katra klase teica vēlējuma vārdus sev un skolas biedriem. Pasākuma noslēgumā, sakot vēlējuma vārdus, skolas direktore Jolanta Dzene iededza pirmo Adventes svecīti. Visi novēlējumi līdz pat Ziemassvētkiem ir apskatāmi uz informācijas stenda pie skolas ieejas.                                         

                                                                                                                                           Direktores vietniece izglītības jomā Anita Šūmane

   Drošības diena skolā

 

 04.12.2013. Stalbes  vidusskolā drošības dienas ietvaros dažādām  klašu grupās notika tikšanās ar Vidzemes prevencijas grupas vecāko inspektori Daci Jukāmu. Tikšanās mērķis bija aktualizēt dažādus ar drošību saistītos jautājumus, sekmējot un pilnveidojot skolēnu zināšanas par tiem, popularizēt policijas tēlu jauniešu vidū, kā arī iepazīstināt jauniešus ar Valsts policiju un citām tiesībsargājošajām institūcijām.

        Tikšanās laikā skolēniem  tika stāstīts par bērnu un jauniešu atbildību ceļu satiksmes negadījumos. Par neatļautu vielu lietošanu, par smēķēšanu, par miesas bojājumu nodarīšanu, par mācību darba traucēšanu, par svešu lietu piesavināšanos, par skolas inventāra bojāšanu, par emocionālo vardarbību. Sarunas beigās D.Jukāma atbildēja uz skolēnu un skolotāju individuālajiem jautājumiem.

                                                                                                                                                                                                              Direktores vietniece izglītības jomā Anita Šūmane

                                                                                                                                                  

Mārtiņdienas pasākums „Budēļi nāk!”

Budēļi       Budēļi      Budēļi      Budēļi

                                                                                                       Budēļi, budēļi, še miežu maize,

                                                                                                       Raudzēta dzira, kaltēta gaļa.

                                                                                                       Visi ēd kopā ļaudis un lopi,

                                                                                                       Dieviņa meitas, budēļi , veļi.

 

      Lai  popularizētu latviešu tradīcijas,  Mārtiņdienas ietvaros Stalbes vidusskolas skolēnu dome organizēja pasākumu sākumskolai un pirmskolai „Budēļi nāk!”. Pasākuma dalībnieku uzdevums bija mājās gatavot budēļiem atbilstošu tērpu un ar to piedalīties konkursā - tērpu skatē. Skolēnu atsaucība bija pārsteidzoši liela. Tērpu skatē piedalījās teju piecdesmit dalībnieki un tērpi bija krāšņi un radoši.

     Tērpus vērtēja žūrijas locekļi, vienmēr smaidīgā sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Ilze Paegle, atraktīvā mūzikas skolotāja Anda Tomsone, kā arī vienmēr saprotošā latviešu valodas skolotāja Solvita Freiberga. Žūrijas darbs patiešām nebija viegls, starp daudzajiem budēļu kostīmiem bija jāizvēlas tikai trīs pirmo vietu ieguvēji. Kamēr žūrija apspriedās, pasākuma dalībnieki skolotājas Andas pavadījumā dziedāja Mārtiņu dziesmas un spēlēja dažādus tautas instrumentus. Tika minētas arī senās latviešu mīklas.

      Kā labākos un tautiskākos masku īpašniekus žūrija atzina Kristapu Imantu Liepiņu (1. vieta ar stārķa kostīmu), Beatrisi Reiziņu (2. vieta ar vistas kostīmu ) un Kristapu Treiliņu (3. vieta ar nāves kostīmu). Pārējie dalībnieki saņēma pateicības rakstus un pildspalvas ar skolas simboliku.

      Skolēnu dome saka paldies visiem dalībniekiem, kā arī viņu vecākiem par atbalstu budēļu masku izveidē.

 

Skolēnu dome

 

 

 Ekoskolas starptautiskā rīcības diena Stalbes vidusskolā

 

     Ekoskolu rīcības diena 7. novembrī Ekoskolas starptautiskās rīcības dienas ietvaros mūsu skolā viesojās SIA „Dabas spēks” īpašniece Inese Mangule.  Gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēniem bija iespēja ne vien dzirdēt, bet arī nogaršot dažādus sēkliņu maisījumus. Radoši tika stāstīts par sēkliņu nozīmi uzturā un organisma attīstībā.

Drosmīgākajiem skolēniem bija iespēja izmēģināt savu roku kaņepju sēkliņu smalcināšanā piestā. Kaņepes tika smalcinātas dziesmai skanot, lai sēkliņām dotu pozitīvo enerģiju. Kā vēlāk atzina skolēni, sēkliņu smalcināšana tomēr izrādījās daudz grūtāka nekā sākotnēji šķitis.

       Kā atgādināja Inese Mangule, lai cilvēka ķermenis būtu vesels, par to ir jārūpējas ilgtermiņā. Līdzīgi kā ar mājas celtniecību. Lai māja būtu stabila un tai būtu ilgs mūžs, svarīgi ir ieliet kārtīgus pamatus.

      

Direktores vietniece izglītības jomā Anita Šūmane

 

 

Lāčplēša diena      

  

11.novembrī Latvija  atzīmēja  Lāčplēša dienu, kad tika  pieminēta neatkarīgās Latvijas armijas uzvara pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gadā.

    Pirmdien, 11.novembrī, Stalbes vidusskolā Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi sākās ar Lāčplēša skrējienu apkārt Rozulai, kurā piedalījās arī citu  novada skolu skolēni,  kā arī novada iedzīvotāji, kuriem piedalīšanās skrējienā jau kļuvusi par ģimenes tradīciju.      

     Pēcpusdienā, godinot Latvijas brīvības cīnītājus, Stalbes vidusskolas skolēni, viņu vecāki, kā arī citi pagasta un novada iedzīvotāji piedalījās lāpu gājienā, kas sākās pie Stalbes tautas nama un aizveda līdz Vīlandes 6. rotas piemiņas akmenim.

Lāpām degot un dziesmām skanot, tika pieminēti 1919.gada kaujās kritušie varoņi.

                                                                                                                                                                         Direktores vietniece izglītības jomā Anita Šūmane

 

Video Dzejas dienas 2013 Stalbes vidusskolā

Šogad Dzejas dienās skolēniem tika piedāvāts nofilmēt savu izvēlēto dzejoli. Šo darbiņu veica daži uzņēmīgākie un radošākie skolēni - Paula un Anete Dzenes, Santa Jogita Emse, Roberts Laudiņš un Santa Zariņa. Paldies viņiem un Paulas un Anetes mammai Jolantai Dzenei, kura palīdzēja meitenēm realizēt tehniski šo ideju.

Noslēguma pasākumā pie tējas tases kopā ar dalībniekiem un viņu aicinātajiem viesiem skatījāmies un priecājāmies par paveikto. 

Latviešu valodas skolotāja Inese Kozlovska

 

 

Stalbes vidusskolas absolventu  vakars  „Ar puķu sēklām kabatās…”

 

        Reizi piecos gados ir tāda diena, kad skola aicina savus izklīdušos absolventus uz satikšanos...

        Šāda diena Stalbes vidusskolā bija 4.oktobris, kad notika absolventu tikšanās vakars un  nosvinēta arī skolas 25 gadu pastāvēšanas diena. Skolas pedagogu un skolēnu kolektīvs ar lielu entuziasmu gatavojās atkalredzēšanās priekam ar saviem bijušajiem, mīļajiem un neaizmirstamajiem audzēkņiem. Tika gatavota fotoizstāde, dekorēta skola, sagatavots koncerts.

        Absolventus pasākuma laikā priecēja gan esošie, gan bijušie  skolēni , kas uzstājās koncertprogrammā „Toreiz un tagad”. Pārsteigums bija video sveiciens, ko sagatavoja bijušie skolas audzēkņi, kuri šajā gadā, tāpat kā Stalbes vidusskola, svin savas 25.dzimšanas dienas , kā arī skolotājas Elvīras Kaņepes vēstule, kuru skolas kolektīvam un viesiem lasīja skolotājas Kaņepes mazdēls, nu jau skolas absolvents Jānis Kaņeps. Sveicēju vidū bija Pārgaujas novada pašvaldība, kaimiņpagastu skolu pārstāvji, bijušie absolventi, kā arī bijušie skolotāji.

        Salidojums bija lieliska iespēja pabūt kopā ar sen nesatiktiem klases biedriem, draugiem, arī ar skolotājiem, jo ikdienas steigā nemaz tik bieži neizdodas satikties.

        Skolas kolektīvs saka paldies visiem viesiem un absolventiem, kas atrada laiku, lai viesotos skolā, kas neliedza atbalstu pasākuma organizēšanā un sniedza priekšnesumus svinīgajā pasākumā.

Gaisā virmoja tik daudz smaidu un pozitīvisma, kas liecina par to, ka pasākums bija izdevies.

                                                                                                                                                                                            Direktores vietniece izglītības jomā Anita Šūmane

 

Putras nedēļa sākumskolā

 

         Veselīga uztura problēma ir ļoti aktuāla mūsdienu bērniem. Visā Latvijā un arī mūsu skolā no 7.-11. oktobrim tika organizēta Putras nedēļa.

         Vispirms kopīgi  noskatījāmies mācību filmiņu, kurā profesors Grauds iepazīstināja skolēnus ar graudaugiem un to nozīmi cilvēka uzturā. Lai bērnus rosinātu pievērsties pareizai ēšanai, sākumskolas skolotājas katru rītu cienāja skolēnus ar dažādām biezputrām: auzu pilngraudu, miežu putraimu, piecgraudu un griķu pārslu. Secinājums viens, bērni, kuri apgalvo, ka neēd putras, bija priecīgi degustētāji, ja vien putrai klāt piedāvāja garšīgu ievārījumu.

         Nedēļas noslēgumā visiem bija spēks jautri  pavadīt piektdienas pēcpusdienu.

                                                                                                                                                                                                                                          Sākumskolas skolotāji

 

 

 

Paula Valdena 150. dz. dienas pasākums Stalbes vidusskolā

 

26. jūlijā mūsu Pārgaujas novads bija viena no vietām, kur viesojās Rīgas un ārzemju viesi, lai piedalītos pasaulē slavenā latviešu izcelsmes ķīmiķa- mūsu novadnieka Paula Valdena 150. dz. dienas organizētajos pasākumos.

        26. septembrī Stalbes vidusskolā gaidījām UNESCO pārstāvi Baibu Moļņiku un Organiskās sintēzes institūta vienu no vadošajiem pētniekiem, Latvijas ķīmiķu biedrības priekšsēdētāju, zinātņu doktoru Pēteri Trapencieri. Mūsu viesi bija arī Straupes pamatskolas 8.un 9. klases skolēni.

 Stalbes vidusskolas 8. klases skolēni iepazīstināja skolas biedrus ar septembrī izstrādāto projektu par Paulu Valdenu. Viņu darbu atzinīgi novērtēja ķīmiķis P. Trapencieris.

B. Moļņika stāstīja par to, kas ir UNESCO, ar ko nodarbojas šī organizācija. Arī P. Valdena jubileja iekļauta šogad UNESCO svinamo dienu sarakstā. P. Trapencieris mūs iepazīstināja ar to, kas Latvijā šogad paveikts šai nozīmīgajai jubilejai par godu.

Mūsu novadnieka P.Valdena vārds dots ielai gan Rīgā, gan Valmierā, atklāta piemiņas plāksne Rozulas „Kalniņos” pie ēkas , kur dzimis un 4 gadus dzīvojis Pauls bērnībā.

Ungurmuižas pils parkā nolūzušā P. Valdena vārdā nosauktā dižozola vietā iestādīts jauns ozoliņš. Maijā Rīgā notika pasaules ķīmiķu simpozijs.

No sen krātajiem un pēdējos mēnešos iegūtajiem materiāliem tika izveidota izstāde. Stalbes vidusskolas 2. stāva gaitenī drīzumā būs skatāma ekspozīcija par ķīmiķi P. Valdenu.

Krustvārdu mīklas minētāji saņēma piemiņas balviņas , bet dejotāji un dziedātāji mūsu viesu dāvanu –UNESCO nozīmītes.

Mēs varam būt lepni par savu novadnieku Paulu Valdenu.

                                                                                                                                                                                                  Stalbes vidusskolas ķīmijas skolotāja Helēna Lūsiņa