Notikumu hronika 2016./2017.

2016./2017. mācību gads

_______________________________________________________________________
Paldies par radošo un interesanto mācību gadu Stalbes vidusskolā! (lasīt šeit)


9. jūnijā
plkst. 18.00 Stalbes tautas namā notika
Stalbes vidusskolas 9. un 12. klases izlaidums
(Foto)

  31. maijā skolā notika " ekorallijs"

 

 

2016./2017. m g. pārskats par skolēnu piedalīšanos ar matemātiku saistītās aktivitātēs.

Neliels ieskats, ko esam darījuši (lasīt vairāk). 

 

30. maijā  mācību gada noslēguma pasākumā tika pasniegtas balvas "Gada sportists" (lasīt vairāk).Mēs lepojamies! 2016./2017.m.g. noslēgumā pateicības par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi mācību darbā saņēma 27 skolēni (2.-12.kl.), par labām sekmēm - 34 skolēni (1.-12.kl.) (skat.sadaļā "Mācību sasniegumi").

29. maijāVides izglītības fonds izsludina Jauno Vides reportieru konkursa uzvarētājus 2017. gadā. Konkurss tika vērtēts trijās mediju kategorijās - raksti, foto un video. Kopumā iesūtīti 11 konkursa darbi, ar  vislielāko konkurenci video kategorijā, kurā iesūtīti 6 darbi. Video katogorijā par uzvarētājiem izvēlēti Stalbes vidusskolas skolēni Mārtiņš Jēkabs Ausmanis, Markuss Armands Mikševičs, Gustavs Bērziņš ar video par vienmēr aktuālo atkritumu tēmu. Anete Dzene ieguva  ATZINĪBU. Visi kategoriju uzvarētāji piedalās starptautiskajā Jauno Vides reportieru konkursā, kurā piedalās dalībnieki no vairāk kā 20 valstīm. Tā rezultāti būs zināmi jūnijā.  Visi konkursa labāko darbu autori iegūst iespēju piedalīties Vides izglītības fonda rīkotajā pasākumā Vasaras Zaļā skola no 10. - 13. augustam līdz ar aktīvākajiem jauniešiem no Ekoskolām un interešu centriem visā Latvijā. 

 27. maijā skolas dejotāji piedalījās deju festivālā Cēsīs.  

20.maijā Vēstures skolotāja E.Pumpuriņa un  8. klases skolniece Paula Dzene piedalījās konkursa "Vēsture ap mums" noslēguma pasākumā, kurā Latvijas valsts prezidents un konkursa atbalstītāji sveica konkursa dalībniekus. Paulas pētījums bija veltīts grāmatveža profesijai vēsturē. 

 

18.maijā Stalbes vidusskolas 9.klases komanda (T.K.Robītis, J.Mocāne, A.Dzene, M.J.Ausmanis, M.A.Mikševics) jaunsargu skolotājs G.Norbuts un direktore J.Dzene piedalījās 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga maiņas pasākumā Cēsīs. Karoga maiņas ceremonijā DACVĢ karogu glabāt un godā turēt vēlēja Rūjienas vidusskolai.

 

 13. maijā Stalbes tautas namā notika Ģimenes dienas koncertuzvedums "Nāc uz manām trepēm spēlēties..." 

13.maijā Stalbes vidusskolas 2.un 3.klases komandas kopā ar klases audzinātājām A.Sarapovu un J.Palsu piedalās projektā „KARTUPELIS – 2017”. Projekta norises vieta Alojas Ausekļa vidusskola. Mērķis: Iepazīt kartupeļu audzēšanas procesu, attīstot pētnieciskās, sadarbības un analizēšanas prasmes.

Mēs lepojamies! Stalbes vidusskolas 3.-5.klases zēnu komanda izcīnīja 2.vietu Latvijas skolu sporta federācijas rīkotās spartakiādes finālā florbolā (sk.O.Urbāns). (lasīt vairāk)

 No 8. līdz 12. maijam Nordplus projekta ietvaros uz Verter Skerninge Freeschool Dānijā dodas 19 skolēni no 5. un 6. klases. Skolēnus pavada klases audzinātājas- sk. R. Hmeļņicka un M. Buša.

  10. maijā ZAAO projekts"Cilvēks dabā"noslēguma pasākums. Īpaši aicināta 9. kl. skolniece A. Dzene, kā konkursa "Mēneša jautājums" uzvarētāja.

29.aprīlī Salaspils Botāniskajā dārzā pulcējās Jauno biologu skolas apmeklētāji uz šī mācību gada pēdējo nodarbību. Arī aktīvākie Stalbes vidusskolas dabas mīļotāji mēroja ceļu uz Salaspili- Juta, Mārtiņš, Keita, Gustavs,Gabriela (9.kl.), Inga (12.kl.). Uz pēdējām nodarbībām pievienojās Kristers un Toms Kristiāns (9.kl.). Pirmās JBS nodarbības apmeklēja arī Roberts un Matīss (9.kl.). Paldies visiem par ieinteresētību un atsaucību!

Mēs lepojamies! Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-3.klašu kolektīvs un 4.-6.klašu kolektīvs ieguva II pakāpi (sk. G.Berķe).

 27. aprīlī uz Koku dienām Dzimtmisā dodas skolas komanda K. Ozola, K. Neimane, K.V. Ruble, P. Dzene, A. Dzene ( sk. M. Buša). 

25.aprīlī Cēsu Pils parkā notika starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā 2.-4.klašu grupā. Mūsu skola izcīnīja 3. vietu kopvērtējumā. Visslabākie skrējēji Gatis Kleinbergs, Edmunds Eglītis, Renārs Ozoliņš, Rebeka Ekerte. Sudraba medaļu un otro vietu meiteņu grupā ir izcīnījusi Katrīna Kārkliņa no 2.klases (skolotāja R.Hmeļņicka). 

23. aprīlī 5., 6. un 9. klases skolēni piedalījās Atklātajā matemātikas olimpiāde Rīgā. 

Mēs lepojamies! Starptautiskajā spēlē- konkursā matemātikā "Ķengurs" piedalījās visi mūsu skolas skolēni. Katrā klasē uzvarētāji ir Agnese Ādamsone ( 2. kl.) Amanda Priedīte ( 3. kl.) Roberts Mednis ( 4. kl.) Marta Kristiāna Antonova ( 5. kl.) Armands Ričards Robītis ( 6. kl.) Oskars Lasmanis ( 7. kl.) Deivids Bušs ( 8. kl.) Roberts Laudiņš ( 9. kl.)  Paldies visiem pārējiem, kas piedalījās spēlē- konkursā.


Mēs lepojamies!
18.aprīlī Cēsīs Starpnovadu skolu sacensībās florbolā D grupā (4.-5.klase) 1.vietu izcīnīja Stalbes vidusskolas komanda (foto), tādejādi nodrošinot dalību sacensībām starp labākajām skolām Latvijā šajā klašu grupā, kas notiks 12.maijā Ķekavā.Stalbes vidusskolu pārstāvēja: M.Rutkovskis, R.Gūtmanis, R.Šūmanis, D.Mocāns, E.Dārziņš, E.Eglītis, K.Briedis, T.Zaļais, R.Mednis, R.Reiziņš, J.Gūtmanis (sk.O.Urbāns) 
 (lasīt vairāk).

 Mēs lepojamies! Starpnovadu sākumskolas olimpiādē matemātikā 2.klasei Agnese Ādamsone ieguva 3.vietu, sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 2.klasei piedalījās Elizabete Dārziņa (sk. A.Sarapova), sākumskolas olimpiādē 1.klasei piedalījās Sabīne Fjodorova (sk. I.Lapsiņa)

Mēs lepojamies! Starpnovadu mājturības olimpiādē meitenēm 9.klasei Anete Dzene ieguva atzinību, piedalījās Marta Kristiāna Antonova (5.kl.), Evita Gūtmane un Sabīne Strazdiņa (6.kl.) (sk. S.Jonāse).  

7.aprīlī atraktīva iespēja skolēniem iepazīties ar inženierzinātņu būtību. TehnoBuss Latvija profesoinālās orientācijas un izglītības veicināšanas nodarbības mašīnbūvē un metālapstrādē. 

  7. aprīlī Auciemā 5/6 gad.apmācības grupā "Zīļuki" notika   vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena.

 

 7. aprīlī pirmsskolā Stalbē notika putnu dienas. Liels paldies vecākiem par atsaucību!

 

5. aprīlī notika skolas vecāku sanāksme - saruna "Kā palīdzēt bērnam kļūt veiksmīgam". Sarunu vadīja  Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore Iveta Jermolajeva un skolas jaunsargu nodarbību vadītājs, kapteinis Guntars Norbuts.

 5. aprīlī SIA "BAO" nodevām savāktās izlietotās baterijas. Kopā esam savākuši 108 kg. Paldies visiem čaklajiem vācējiem! Sākam atkal krāt, jo nākamajā mācību gadā atkal būs konkurss.

4.aprīlī skolā viesojās 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga tradīcijas saglabāšanas vērtēšanas komisija (A.Bērziņa, M.Niklass, G.A.Zeibots, R.Graube, R.Baško, A.Ozoliņš, K.Maulics). Skolas patriotisma un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes prezentēja novadpētniecības pulciņa dalībnieki K.Kalniņa, P.Dzene un skolotāja E.Pumpuriņa, jaunsargu nodarbību vadītājs G.Norbuts, muzikālu priekšnesumu sniedza A.Tomsones vadītais ansamblis.  

Mēs lepojamies! Starpnovadu olimpiādē angļu valodā 6.klasei Tīna Marija Zaļaiskalna ieguva atzinību (sk. S.Auziņa).

29. martā jaunāko klašu skolēnu grupa devās uz Gaismas pili Rīgā, kur piedalījās radošajā nodarbībā LNB Virtakas klasē. (lasīt vairāk) 

Mēs lepojamies! Starpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā pētniecības konferencītē "Mazs cinītis gāž lielu vezumu" piedalījās un ieguva atzinības: 1.klases kolektīvs (sk.I.Lapsiņa), Elizabete Dārziņa un Agnese Ādamsone, 2.kl. (sk.A.Sarapova), Letīcija Rozīte,3.kl., Amēlija Brauna, 3.kl. (sk. J.Palsa).

 Mēs lepojamies! Starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē 8.-9.klašu grupā Mārtiņš Jēkabs Ausmanis ieguva 2.vietu un Roberts Laudiņš - 3.vietu, 6.klašu grupā Elva Pužule ieguva atzinību, piedalījās Armands Ričards Robītis (6.kl.) un Emīls Dakša (7.kl.) (sk. R.Sviķe)

31.martā notika "Popiela 2017". Popielas dalībnieki bija sagatavojuši krāšņus priekšnesumus, spilgti vizuālie tēli, rekvizīti. Dalībnieki: 3.klases kolektīvs, 6.klases grupas un 8. un 9.klases grupas priekšnesumi, solo, dueta un trio priekšnesumi.

Mēs lepojamies! Stalbes vidusskolas komanda izcīnīja 1.vietu Starpnovadu sacensībās Tautas bumbā 3.klasei. Komandā Jānis Gūtmanis (3.kl.), Matīss Krujelis, Renārs Ozoliņš, Roberts Frīdenšteins, Atis Gūtmanis, Agnese Ādamsone, Elizabete Dārziņa, Katrīna Kārkliņa, Rebeka Ekerte (visi no 2.klases!) (skolotāja R.Hmeļņicka)

Stalbes vidusskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata  2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas .  Šobrīd skola darbojoties kopā ar skolēniem strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai , tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.   

22. marts Starptautiskā ūdens diena.  7. -9. klašu skolēni piedalījās ZAAO un UNESCO izglītības programmas atklāšanas pasākumā poligonā "Daibe" Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, kurās mācījās attīrīt ūdeni, gatavot papīru no makulatūras, apgleznot šķīvjus, un veikt eksperimentus, lai noteiktu dažādus ūdens piesārņojumus un tos attīrītu.  (lasīt vairāk)

Mēs lepojamies! Stalbes vidusskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves skatē ieguva II pakāpi (sk. G.Berķe).


21. martā 
8. un 9. klašu skolēni tikās ar skolas absolventu Kasparu Bušu. Viņš dalījās pieredzē par savu izglītības un darba pieredzi. Savas darba gaitas pēc Cēsu arodskolas beigšanas sāka kā mēbeļu galdnieks, tad izglītību turpināja Rīgas Celtniecības koledžā restaurācijas nodaļā. Pašlaik ir akciju sabiedrības līdzīpašnieks Norvēģijā. Viņš aicināja skolēniem izvirzīt sev mērķi, ko vēlas sasniegt un tiekties to sasniegt. Otra atziņa ko dzīvē ir ieguvis, ka jāmāk komunicēt ar cilvēkiem, jo tad "durvis uz sekmīgu uzņēmējdarbību ir diezgan plati atvērtas", jāmāk tikai pa tām ieiet.

Mēs lepojamies! Starpnovadu mūzikas olimpiādē 5.-9.klasei B grupā Tīna Marija Zaļaiskalna ieguva 1.vietu un Armands Ričards Robītis - 2.vietu (sk.A.Tomsone).


Mēs lepojamies!
Stalbes vidusskolas 9.klases komanda saņēma II pakāpes diplomu un speciālbalvu par labāko priekšnesumu Latvijas vispārizglītojošo skolu atklātajā mūzikas konkursā "Latviešu komponista Zigmara Liepiņa kultūras mantojuma aktualizācija, izmantojot didaktisko spēli" (sk.A.Tomsone).

Mēs lepojamies! Starpnovadu sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 4.klasei Santa Solovjova ieguva 2.vietu (sk.S.Zaļaiskalna),sākumskolas olimpiādē matemātikā un dabaszinībās 4.klasei piedalījās Emīls Dārziņš (sk.S.Zaļaiskalna), sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 3.klasei piedalījās Letīcija Rozīte, pavisam nedaudz atpaliekot no godalgotajām vietām (sk.J.Palsa).

Skolēnu pavasara brīvlaikā. Stalbes vidusskolas skolotājas (J.Dzene, S.Freiberga, D.Vītus, S.Zaļaiskalna, R.Hmeļņicka, A.Jānelsiņa, I.Paegle, S.Jonāse) piedalījās skolotāju konferencē "Gandrīz ideāla skola".

10. marts. Priekuļu vidusskolā notiek 16. lauku vidusskolu matemātiķu sadraudzības vakars "Matemātiķu saldie 16". Kopā ar matemātikas skolotājām I. Paegli un M Bušu uz pasākumu devās 5. -12. klašu skolēni. 

 

9.martā Stalbes vidusskolas komanda "Minioni" (A.Dzene, L.Ūkina, M.Veinbergs, K.Briedis) piedalījās Priekuļu tehnikuma organizētajā karjeras konkursā pamatskolēniem "Naudas koks 2017". Konkursā piedalījās Amatas, Zaubes, Mārsnēnu pamatskolu, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Raunas, Nītaures vidusskolu komandas. Konkursa uzdevumi bija saistīti ar Priekuļu tehnikumā apgūstamajām specialitātēm: automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālist, lauku īpašumu apsaimniekotājs,  ēdināšanas pakalpojumu speciālists, datorsistēmu tehniķis. 

9. marts.  Aicinājums klasēm un individuāli skolēniem piedalīties konkursā  "Šodien laukos"  par lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēm. Ar pieteikšanos nekavēties, jo jau martā tiks izsludināti pirmie uzdevumi.

8. martā skolā atvērta skolēnu zīmējumu, floristikas, mājturības un keramikas darbu izstāde "Mana novada toņi un pustoņi".

   7. martā notika  biedrības "Papardes zieds" nodarbība Stalbes vidusskolas 7. – 9.  klases skolēniem par attiecību jautājumiem “Par Tevi, viņu un “tauriņiem”.

7.martā pie pirmsskolas un sākumskolas bērniem viesojās leļļu teātris "Tims" ar koncertprogrammu "Skursteņslauķi".

3. martā ar projektu prezentācijām noslēdzās projektu dienas.  (lasīt vairāk)

2. martā notika Pārgaujas novada alternatīvā olimpiāde dabas zinātnēs un matemātikā 6. un 9. klašu skolēniem "Gudrs un vēl gudrāks" 6. klasē 1. vieta Eva Indriksone (Straupe) 2. vieta Kristiāna Neimane (Stalbe) 3. vieta Benedikts Salaks (Straupe) un atzinība Samanta Elizabete Frīdenšteina (Stalbe). 9. klasē 1 vieta Juris  Nikolas Medunovs (Straupe) 2. vieta Sandis Frīdenšteins (Stalbe) 3. vieta Markuss Armands Mikševics (Stalbe) un atzinība Matīss Veinbergs (Stalbe)

1.martā Stalbes vidusskolas absolvents Jānis Freibergs tikās ar 9.klases skolēniem, dalījās pieredzē par studiju laika izaicinājumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē.  Pastāstīja par būvniecības darba specifiku un daudzveidību. Aicināja skolēnus nebaidīties no grūtībām, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Noslēgusies skolas vizuālās mākslas olimpiāde, kurā skolēni zīmēja ainavas, kas šobrīd rotā skolas sienas. Katrā klašu grupā tika izvirzīti 3 labākie darbi, kas piedalīsies olimpiādes 2.kārtā Cēsīs. 1.-3.kl.grupā (tēma "Mākoņi ainavā") uzvarētāji ir Ralfs Strazdiņš (1.kl.), Elizabete Dārziņa un Rebeka Ekerte (2.kl.); 4.-6.kl.grupā (tēma "Mežs"): Uģis Baumanis, Evita Gūtmane un  Tīna Marija Zaļaiskalna (6.kl.); 7.-9.kl. grupā (tēma "Pavasara noskaņa ainavā"): Madara Dakša, Kristīne Leitāne (7.kl.) un Deivids Bušs (8.kl.). Atzinības Sanijai Maigai Pērkonei (1.kl.), Katrīnai Kārkliņai, Agnesei Ādamsonei, Eduardam Ikeram (2.kl.), Amēlijai Braunai (3.kl.), Artai Ābelītei, Kevinam Briedim (4.kl.), Robertam Šūmanim, Nikolai Zaķei (5.kl.), Armandam Ričardam Robītim, Sabīnei Strazdiņai (6.kl.), Mārtiņam Jēkabam Ausmanim, Anetei Dzenei, Santai Jogitai Emsei (9.kl.) (skoltājas A.Atvare, A.Sarapova, J.Palsa, S.Zaļaiskalna).

24. februārī. 6. klase piedalījās "Ledus gladiatoru" sacensībās Vidzemes olimpiskajā centrā.

Mēs lepojamies! 17.februārī Starpnovadu matemātikas olimpiādē Marta Kristiāna Antonova (5.klase) ieguva 3.vietu un  Armands Ričards Robītis (6.klase)- atzinību (skolotāja I.Paegle), piedalījās Sabīne Strazdiņa (6.klase, sk. I.Paegle), Oskars Lasmanis ( 7.klase) un Deivids Bušs (8.klase) (skolotāja M.Buša).

 Mēs lepojamies! 16. februārī Stalbes vidusskolas 5.-7.klases deju grupa Mūsdienu deju radošajā konkursā ar deju "Atmošanās" ieguva II pakāpi un ar deju "Spoku pilsēta"  -  III pakāpi (skolotāja G.Berķe). Konkursā startēja L.Dakša, K.V.Ruble, L.Lapsiņa, E.Pužule, S.Strazdiņa, T.M.Zaļaiskalna, bet mājās meitenēm līdzi juta grupas dalībnieces M.K.Antonova un Evita Gūtmane. 

14. februārī pirmsskolā Stalbē priecīgi un jautri, ģērbušies sarkanās drēbēs ar baloniem, un sirsniņām  sagaidījām Valentīndienu, jeb kā bērni saka: „Sirsniņsvētkus”! (lasīt vairāk)

14. februārī 12 skolēni no 5.-9. klases slēpoja Žagarkalnā. Roberts un Kristī instruktora vadībā apguva snovborda pamatiemaņas. (FOTO) (VIDEO)

14. februārī pie mums viesojās bijušie skolēni- Laura Ezera un Edgars Fusa. Viņi tikās ar 7.-9. klases audzēkņiem, lai pastāstītu par savu izglītības ceļu, informēja par mācībām Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā. Laura iepazīstināja ar mērnieka, bet Edgars ar jūrnieka profesijas apguves iespējām, vietu darba tirgū, svarīgākajiem mācību priekšmetiem, kuri nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu studijas. Par Roberta Laudiņa ēnu dienu RTU lasīt šeit.

Mēs lepojamies! 13.februārī Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.kl.grupā Roberts Laudiņš ieguva atzinību, 6.-7.kl.grupā startēja  Gatis Tumulis (skolotājs J.Mičulis).

Mēs lepojamies! Atklātajā angļu valodas konkursā 9.klasei, kura 2.kārta norisinājās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Mārtiņš Jēkabs Ausmanis ieguva 1.vietu (sk. S.Auziņa).

Līdz 27.02. turpinās izlietoto bateriju vākšana. 

Līdz 31. 03. turpinās makulatūras, PET pudeļu un džinsu vākšana.


PIRMDIEN, 20. februārī skolā 
SILTO DŽEMPERU DIENA Skolā ierodamies siltos džemperos. Tiekamies zālē
uz līniju un kopbildi. 
Šajā dienā:1.-4. klases skolēni izkrāso savu sapņu džemperi un kopbilde ar tiem, 5. -12. klases skolēni veido kolāžu „Energoresursi un to taupīšana” un kopbilde ar to. 

Skolā no janvāra līdz marta mēnesim aktualizēti karjeras jautājumi! 15.februārī 9.klases skolēni piedalīsies Ēnu dienās. Lasiet rakstu par mūsu skolēniem, kas apmeklē Latvijas universitātes Jauno biologu skolu un par mūsu absolventiem, kuri izvēlējušies ar bioloģiju saistītas studijas.

 

Mēs lepojamies! 8.februārī latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei "Lakstīgala 2017" Vidzemē abas Stalbes vidusskolas komandas ieguva I pakāpes diplomu (sk.A Tomsone). 2.-4.klases komandā startēja A.Ādamsone, E.Dārziņa, R.Ozoliņš, E.Dārziņš, S.Solovjova, 5.klases komandā - A.E.Petkeviča, V.Ruska, R.Gūtmanis, D.Mocāns, R.Šūmanis.

Mēs lepojamies! 3.februārī Starpnovadu olimpiādē matemātikā 9.klasei Roberts Laudiņš ieguva atzinību (skolotāja M.Buša).

2.februārī Stalbes vidusskolas komanda piedalījās Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas radošajā dienā "Pārvērtības" (skolotāja S.Jonāse). Komandā startēja M.K.Antonova, N.Zaķe, E.Mieriņa, L.Dakša.

 3. februārī Stalbes tautas namā mūsu skolēni sniedza Sveču  dienas koncertu. 

1. februāris. 9. klase izaicina - volejbols ar skolotājiem! 

 

Mēs lepojamies! 31.janvārī Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību "Lakstīgala 2017" 1.kārtā  abas Stalbes vidusskolas komandas ieguva 1.vietu un tiesības startēt nākamajā kārtā (sk. A.Tomsone). 2.-4.klases komandā startēja A.Ādamsone, E.Dārziņa, R.Ozoliņš, E.Dārziņš, S.Solovjova, 5.klases komandā - A.E.Petkeviča, V.Ruska, R.Gūtmanis, D.Mocāns, R.Šūmanis.

31.janvārī Pārgaujas novada skolu radošajos lasījumos  piedalījās K.Gaspersone, R.Gūtmanis (5.kl.), E.Pužule, R.Liepiņš (6.kl.) (skolotāja I.Kozlovska), E.Dakša (7.kl.), E.Gūtmane (8.kl.), M.Veinbergs (9.kl.) (skolotāja S.Freiberga). Skatītāju simpātiju balvu ar interesantu, teatrālu izpildījumu ieguva E.Dakša, bet E.Gūtmane ar emocionālo un izjusto dzejoļa lasījumu ieguva skolotāju simpātiju balvu.

30.janvārī Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē piedalījās S.Zariņa (8.kl.) un R.Laudiņš (9.kl.), skolotāja S.Freiberga.

23. janvārī sākumskolā notika Ābeču svētki.  (lasīt vairāk)

 

20.janvārī Barikāžu atceres pasākums. No plkst.7.30 līdz 8.15 Barikāžu atceres ugunskurs un dziesmas skolas pagalmā, no plkst.8.20 līdz 8.55 videofilma "Pārgaujas novada iedzīvotāji barikādēs" skolas aktu zālē.

16.janvārī Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē piedalījās I.Buša (12.kl., sk. I.Kozlovska).

13.janvārī Starpnovadu vēstures olimpiādē piedalījās 9.klases skolēni M.J.Ausmanis, J.Mocāne, T.K.Robītis (sk. E.Pumpuriņa).

21.decembrī plkst.15.00 Stalbes Tautas namā  notika Stalbes vidusskolas skolēnu KONCERTUZVEDUMS “BALLE 

LEDUS PILĪ”. (FOTO)

Mēs lepojamies! 1.semestrī par teicamām sekmēm un pozitīvu attieksmi mācībās (2.-3.klasē teicami apgūti visi mācību priekšmeti, vērtējumi - "8" un augstāk, 4.-12.klasē - vērtējumi "7" un augstāk, bet vidējais vērtējums vismaz 7,8 balles)  paldies teicām 27  skolēniem, bet par labām un teicamām sekmēm mācībās (visi vērtējumi ir "6" un augstāk, 2.-3.klasē labi apgūti visi mācību priekšmeti) - arī 27 skolēniem.(skat.sadaļu "Mācību sasniegumi").  (lasīt vairāk)

 

14.decembris Stalbes vidusskolas bērnudārza vecākajā grupiņā bija lielā piparkūku cepšanas diena. (FOTO)

No 13.decembra skolas 1.stāvā skatāma skolēnu darbu Ziemassvētku izstāde. (FOTO)

13.decembrī Stalbes vidusskolā notika kārtējās Z(in)oo nodarbības. 5-6 gadīgie bērni mazo ķīmiķu laboratorijā pagatavoja vannas bumbas, bet 1.-9.kl. skolēni aizrautīgi darbojās ar Lego Mindstorms NXT konstruktoriem.

 6. decembrī " Bērnu žūrijas" čaklākie grāmatu lasītāji viesojās Cēsu bibliotēkā un muzejā (lasīt rakstu).

Pirmo reizi 7. un 9.klases komandas piedalījās komandu olimpiādē matemātikā "Atvērtā kopa" . Godalgoto komandu vidū neesam, bet paldies komandai "OME" - Madarai Dakšai, Emīlam Dakšam un Oskara Lasmanim  un komandai "Pārgaujas kvadrātā "- Robertam Laudiņam, Keitai Kalniņai, Jutai Mocānei, Tomam Kristiānam Robītim, Gabrielai Biteniecei.

Starptautiskā informātikas konkursā "Bebrs" šogad pirmo reizi piedalījās 6 mūsu skolas skolēni: Sabīne Strazdiņa, Nikola Zaķe, Elva Pužule (5.-6.kl.grupā), Emīls Dakša (7.-8.kl.grupā), Roberts Laudiņš (9.-10.kl.grupā), Inga Buša (11.-12.kl.grupā). Lielajā konkurencē neviens no mūsu skolēniem neiekļuva otrajā kārtā, taču savās grupās labākos rezultātus sasniedza Roberts Laudiņš (51.25 punkti) un  Sabīne Strazdiņa (47.5 punkti). Paldies skolotājai R.Sviķei

 Mēs lepojamies! 25.novembrī starpnovadu olimpiādē bioloģijā 9.klasei Roberts Laudiņš ieguva 3.vietu, piedalījās arī Toms Kristiāns Robītis (skolotāja I.Rēķe). 

 6.decembrī plkst. 17.00 notika skolas vecāku sanāksmeTēma
 "Lai būtu skaidrs" 
(lasīt vairāk).

 

 1.decembrī  (sadarbībā ar SPKC un prakse.lv) notika izglītojošs pasākums 1. un 2.klases skolēniem "Personīgās higiēnas nozīme un pamatprincipi" lektore Annija Vēvere. Pasākuma mērķis izglītot bērnus par personīgās higiēnas nozīmi - zobu, nagu, ādas, matu kopšanu un tās pamatprincipiem, padziļinātā veidā izklāstīt par roku mazgāšanas tehniku, raisīt bērnos interesi turpmāk pastiprinātāk sekot līdzi personīgai higiēnai, kā arī nostiprināt vai veidot jaunus, pozitīvus ieradumus.

Mēs lepojamies! 24.novembrī Stalbes vidusskolā norisinājās kārtējais Pārgaujas novada skolu Daiļrunāšanas konkurss. Savās vecuma grupās 2.vietu ieguva Elizabete Dārziņa (2.kl., skolotāja A.Sarapova) un Elva Pužule (6.kl., skolotāja I.Kozlovska), bet 3.vietuSanta Solovjova (4.kl., S.Zaļaiskalna). Paldies arī pārējiem dalībniekiem: Katrīnai Kārkliņai, Ričardam Rudakam, Robertam Gūtmanim, Martai Kristiānai Antonovai, Kristīnei Vallijai Rublei, Paulai Dzenei un Anetei Dzenei.

23. novembrī  vidusskolā viesojās "Quo Tu domā?" līdzdibinātājs Mārtiņš Vaivars, lai palīdzētu skolēniem iemācīties pamatoti argumentēt savu viedokli. (raksts un foto portālā Delfi)

17. novembra rītā skolas pagalmā notika svinīgs pasākums MANAI LATVIJAI 98. 

 

11.novembrī , Lāčplēša dienā, Stalbes vidusskolas skolēni no rīta devās lāpu gājienā, bet pēcpusdienā, neskatoties uz ziemīgajiem laika apstākļiem, kuplā skaitā (34 skolēni) piedalījās skrējienā "Apkārt Rozulai", kur 11 skolēniem izdevās savās vecuma grupās izcīnīt godalgotās vietas.

9. novembris. Atvērta skolēnu darbu izstāde " Rudens noskaņās" . (Foto) 

7.- 13. novembrim Ekoskolu Rīcības dienas. (FOTO)  (lasīt vairāk)

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa novēlējums Rīcības dienām: 

“Vēlos izteikt atzinību Vides izglītības fondam, organizējot ikgadējās Ekoskolu Rīcības dienas! Paldies par jūsu ieguldījumu, aizraujošā un iesaistošā veidā veicinot Latvijas skolēnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratni un zināšanas par videi draudzīgu dzīvesveidu!

Katram no mums ir pienākums rūpēties un gādāt par vidi, kurā dzīvojam. Līdz ar atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi mēs ieliekam pamatus arī veselīgas sabiedrības veidošanā. Zaļā domāšana, zaļais dzīvesveids un ilgtspējīga rīcība – tās ir vērtības, kas sevī iemieso modernu, attīstītu un zaļas Latvijas nākotni! Ievērojot šīs vērtības ikdienā, mēs tuvināsim Latviju arī ANO izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai.

Paldies, ka palīdzat to īstenot!”

 Valsts prezidents  Raimonds Vējonis

9.novembrī plkst. 14:10 ekoskolu Rīcības dienas interaktīvi radošs pasākums "Mani soļi pasaulē"

Piedalās skolēnu- vecāku komandas.

1. novembrī skolā norisinājās Pārgaujas novada skolu konkurss- meistarklase "Gatavo 3-skolas".  Meistarklasē viesojās kafejnīcas ŽAGARKALNS  īpašniece Baiba Smilga un ROŽKALNU MAIZE īpašniece Inta Ekerte. (skolotāja S. Jonāse). (FOTO)

Mēs lepojamies! Olimpiskās dienas fotogrāfiju konkursā "Padod bumbu!" 9.klases skolēns Markuss Armands Mikševičs ieguva 1.vietu

Mēs lepojamies! 1. novembra starpnovadu sacensībās Tautas bumbā skolas komanda ieguva 1. vietu D grupā. Komandā spēlēja K.Ozola, E.Eglītis, S.Strazdiņa, E.Petkeviča, R.Gūtmanis, M.Rutkovskis, A.A.Penka, K.Gaspersone, R.Šūmanis, T.Zaļais. (skolotāji O.Urbāns, R.Hmeļņicka)

26.oktobrī Stalbes vidusskolas skolotāji un darbinieki bija ekskursijā uz Ventspili -apskatījām pilsētu rudenī, Livonijas pili un Piejūras brīvdabas parku, baudījām īpašas sajūtas, pastaigājoties pa Dienvidu molu un uzkāpjot Lemberga hūtē. Dienas noslēgumā viesojāmies Ances muižā, kur lieliskā gaisotnē iemācījāmies, kā izcept visgardākos sklandraušus, iepazinām Ances muižas darbīgo saimi, priecājāmies par čaklo rokdarbnieču veikumu un amata noslēpumiem. (FOTO)

22.oktobrī 9.klases skolēni Keita, Juta, Toms, Roberts, Mārtiņš, Gustavs un 12.klases skolniece Inga  uzsāka LU Jauno biologu skolas nodarbības. (FOTO)

20. oktobrī. 6. klase ar vilcienu devās ekskursijā uz Ķegumu. (FOTO)

No 17.-21. oktobrim  norisinājās SALĀTU NEDĒĻA sākumskolā. Ik dienas kādai no klasēm bija iespēja parādīt savas spējas un zināšanas salātu gatavošanas mākslā. tas tika darīts ar ļoti lielu azartu un atbildības sajūtu. Ar katru klasi meistarība aizvien auga un mazajiem skolēniem izdevās pārsteigt gan vienam otru, gan skolotājus. (FOTO)

19.oktobrī notiek Barikāžu muzeja izbraukuma nodarbība Muzeobusā skolēniem no 6. līdz 12.klasei. (FOTO)  (lasīt vairāk)

18.oktobrī Stalbes vidusskolā notika kārtējās Zinātnes centra  ZINOO nodarbības - piecgadnieki un sešgadnieki "gudrā" plastilīna nodarbībā paši izgatavoja plastilīnu, bet 1.-6.kl. skolēni pētīja lidmašīnu konstrukcijas noslēpumus un pārbaudīja, kā tie darbojas dabā, cenšoties trāpīt mērķī pašu pagatavotās papīra lidmašīnas. (FOTO)

17. oktobra rītā skolā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa, kārtības  policijas nodaļas inspektore Evita Kalniņa ar lekciju LIKUMS UN ATBILDĪBA.

No 3. līdz 7. oktobrim skolā viesojās skolēni no Dānijas (Vester Skerninge Friskole) Abas skolas realizē Nordplus Junior klašu apmaiņas projektu "Through family and national history we get to know each other”  (FOTO)

23. septembris.Sportiskā garā skolā tika aizvadīta Olimpiskā diena kopā ar Straupes pamatskolas skolēniem un skolotājiem. Ikvienam bija iespēja parādīt savu veiklību gan stafetes skrējienā, gan dažādās sporta spēlēs. Mazo klašu skolēni savu veiklību pārbaudīja netradicionālos sporta veidos, tādos kā pudeļu gāšana,  zābaka mešana, bumbu šķirošana uz laiku, un jautrības stafetēs. Skolā viesojās arī Olimpiskais vēstnesis. Šajā gadā tā bija novadniece, orientieriste Sandra Grosberga. (FOTO)

 21. septembrī 1. un 3. klasei notika nodarbība un ekskursija ZAAO poligonā “Daibe”. (lasīt vairāk)

 19. septembris. K. Kalniņa, J. Mocāne, M.A. Mickēvičs( 9. kl.) K. Neimane (6. kl.), sk. M. Buša piedalījās ekoskolu apbalvošanas pasākumā un kampaņas "Solis pasaulē" atklāšanas gājienā. (Foto)

   17. septembris. Stalbes vidusskolas skolēni (Edgars- 8.kl., Inga-12.kl., Juta, Keita, Mārtiņs, Gustavs, Toms, Roberts, Markuss-9.kl.) 17.09  apmeklēja LU jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolas nodarbības. (Foto)

 

2. septembris. 5.klases skolēnu ekskursija  Beverīnas novada koka skulptūru parkā. (Foto) 

1. septembris - Zinību diena (Foto) un ziedu svētki (Foto).

1.septembrī  Stalbes vidusskolas durvis vēra 118  skolēni  un   91    pirmsskolas vecuma bērns, tai skaitā Stalbes vidusskolas struktūrvienībā  Auciemā, kur šogad darbojas 4 pirmsskolas grupas. Lasīt vairāk...

 

 

Notikumu hronika 2015./2016. 

Notikumu hronika 2014./2015. 

Notikumu hronika 2013./2014.