Absolventi

Absolventi

  
2018. gada 9. klases
audzinātāja Sarmīte Auziņa
 
 
 

 

Laura Aidaraļijeva
Sigita Beļajeva
Deivids Bušs
Sentis Butkus
Līga Dakša
Paula Dzene
Evija Gūtmane
Kristaps Krujelis
Dāvis Neimanis
Artis Gvido Opincāns
Ralfs Emīls Paļčevskis
Edgars Šūmanis
Samanta Zariņa

2017. gada 9. klases
audzinātāja Inese Kozlovska 
 
Ausmanis Mārtiņš Jēkabs
Bērziņš Gustavs
Biteniece Gabriela
Briedis Kristers
Dzene Anete
Emse Santa Jogita
Frīdenšteins Sandis
Kalniņa Keita
Laudiņš Roberts
Mikševičs Markuss Armands
Mocāne Juta
Robītis Toms Kristiāns 
Ūkina Līga
Veinbergs Matīss
 

2017. gada 12. klases
audzinātāja Ilze Paegle

 

 

Buša Inga
Kļaviņa Diāna
 
 
Armfelds Rihards
Dakša Eduards
Dzalbs Edijs
Eglītis Zigmunds
Kļaviņš Dāvis
Kursīte Adrija Santa
Mežvietis Markuss
Mieriņa Kristīne Līga
Muižnieks Mārtiņš
Ramša Mariss
Strazdiņa Megija
Vilciņš Aleksandrs 
Zālīte Beāte
 

 

Jansons Matīss
Jānelsiņa Kristiāna
 

Bērziņa Danute
Bortiņa Signe
Dupuša-Mežgaile Daniela
Dupuša-Mežgaile Kristiāna
Gaspersons Kristiāns
Lūsis Kristaps
Stalaža Nadīna
Stupaka Estere Elīna
Tērs Markuss
Ūdris Mārtiņš
Vilciņš Elvis
 

 
Ikers Jānis
Kalniņš Pēteris
Mieriņa Elīna
 


 
Briška Jānis
Butkus Linda
Ceriņš Ernests
Jansons Kristers
Rudaka Megija
Škļarovs Edgars
Zariņa Santa
Buša Inga
Grabis Jānis
Kleinberga Beāte
Kļaviņa Diāna
Lūsis Toms
Priedīte Elīna
Puriņš Edgars 
 

 
Dakša Roberts
Fanta Vitālijs
Mieriņa Sintija
Neimane Līga
Ozola Diāna
Vāravs Artis
Ādamsons Kristians
Kreitūze Everita
Strēlnieks Jānis 

Matīss Jansons
Artūrs Kalve
Egils Lobuzovs
Jānis Mieriņš
Dārta Muižniece
Nauris Vāravs
Olafs Zvīnis
Dženeta Roze Vīksnīte
Elvijs Armfelds
Kristiāna Jānelsiņa
Kristaps Puriņš 

 
Aija Grabe
Diāna Jefremova
Elvijs Kasparāns
Emīls Kramiņš
Matīss Neimanis
Egita Ozola
Annija Sīlīte 

Kristers Kalniņš
Olafs Kalniņš
Pēteris Kalniņš
Laura Kaņepe
Elīna Klikuča
Elīna Mieriņa
Kristers Dāvis Vīksne
Zane Zariņa 

 
Toms Bikše
Vairis Emsis
Gatis Fjodorovs
Laura Graudiņa
Kristīne Kaļukanova
Agija Kilipa
Elvijs Ņamis
Sigita Puriņa 

Zane Bērziņa
Klāvs Briška
Roberts Dakša
Vitālijs Fanta
Elīna Lasmane
Ričards Lauga
Sintija Mieriņa
Zita Moroza
Līga Neimane
Artis Vāravs

 
Vita Bērziņa
Juta Hmeļņicka
Māra Kaņepe
Jānis Kaņeps
Līva Medaljē
Maira Mikasenoka
Dana Ozola
Inta Ruciņa
Druvis Safārovs
Oksana Sidoroviča
Ilva Strazdiņa
Gatis Strazdiņš
Baiba Vanaga

Raivis Balodis
Emīls Dupušs
Atvars Kalniņš
Elvijs Kasparāns
Emīls Kramiņš
Aivis Kursītis
Ēriks Lobuzovs
Matīss Neimanis
Egita Ozola
Dainis Ozoliņš
Kaspars Tērauds
Agris Vāravs

 
Lāsma Berķe
Agita Bērziņa
Liene Bērziņa
Sigita Dīcmane
Egita Eisaka
Katrīna Fitisova
Artūrs Gūtmanis
Jānis Kalniņš
Natālija Pavloviča
Jeļena Pomjalova
Arnis Priede
Solveiga Ruska
Karīna Stalaža
Sanita Zurģe

 

 
Roberts Āboliņš
Toms Bikše
Gatis Fjodorovs
Artūrs Kurklis
Elvijs Ņamis
Inese Ribakova
Līga Sakša

Laura Akmene
Eva Bukovska
Matīss Freibergs
Dina Jānelsiņa
Saiva Karele
Aiva Krasovska
Zane Lapsiņa
Nadīna Mikolajuka
Jana Puriņa
Dmitrijs Škļarovs
Elīna Tauriņa
Sandra Vanaga
 

 
Sintija Ābelīte
Anna Bikše
Tatjana Fjodorova
Juta Hmeļņicka
Mārtiņš Jansons
Māra Kaņepe
Jānis Kaņeps
Raitis Lapsiņš
Madara Lasmane
Kristaps Londe
Kristaps Magone
Līva Medaljē
Maira Mikasenoka
Ginta Moroza
Dana Ozola
Druvis Safārovs
Oksana Sidoroviča  

Kristīne Ādamsone
Santa Bērziņa
Mārcis Bluķis
Edgars Gruzdiņš Cīrulis
Uģis Gruzdiņš Cīrulis
Jānis Janke
Artis Medaljē
Monta Ozola
Līga Rieksta
Artūrs Sičiks
Kristaps Svīķis
 

Ingus Balodis, Krišjānis Bērziņš, Uldis Bikše
Didzis Bojārs, Ilze Bortiņa, Aivis Bukovskis
Egita Eisaka, Katrīna Fitisova, Rūdolfs Fitisovs
Edgars Fusa
Elīna Grīnmane
Jānis Kalniņš
Sintija Krūmiņa
Alise Lazdāne
Mareks Mieriņš
Marika mikasenoka
Lija Paškevica
Atis Semerikovs
Ligija Semjonova
Karīna Stalaža
Sana Stūre
Valts Stūris
Andris Tērauds
Rihards Veinbergs
Natālija Pavloviča

 
Jānis Čudarāns
Jānis Freibergs
Ivars Hmeļņickis
Anda Jansone
Laura Lapsiņa
Zanda Lapsiņa
Andris Lazdāns
Maija Liepiņa
Aiva Lūse
Vineta Mieriņa
Jānis Rēķis
Druvis Slišāns
Elīna Sniedzāne
Kristīne Važa

 

Eva Bukovska
Daina Dimante
Ilze Fjodorova
Matīss Freibergs
Aiva Krasovska
Andis Ķīsis
Inese Lapsiņa
Zane Lapsiņa
Kristaps Lasmanis
Juris Rubcovs
Elīna Semjonova
Dmitrijs Škļarovs
Rolands Zeps
Liene Kaņepe
Kaspars Vītols

 
Arita Auziņa
Linda Celmiņa
Jānis Dāvidsons
Marina Fanta
Ina Fjodorova
Armands Hmeļņickis
Anda Krasovska
Indra Matisova
Evija Mieriņa
Armands Ozoliņš
Santa Paegle
Sandis Rievītis
Oskars Urbāns
Līga Zivtiņa
Linda Legzdiņa

Santa Bērziņa
Edgars Čudarāns
Uģis Gruzdiņš-Cīrulis
Ritvars Jansons
Evija Kasparāne
Artis Medalje
Zane Moroza
Monta Ozola
Inga Ozoliņa
Jānis Ozoliņš
Līga Rieksta
Mārtiņš Rubīns
Uldis Semerikovs
Kristaps Svīķis

 
Lauris Ābols
Raimonds Bezdelīga
Līga Bruņiniece
Guna Eglīte
Kaspars Grosbergs
Linards Gurtiņš
Sandis Jānelsiņš
Linda Ozoliņa
Māris Nāzars
Ēriks Remeika
Igors Sičiks
Jānis Šķesteris
Laine Uzulēna
Evija Puriņa

 

Nils Auziņš
Evita Ābola
Edgars Gruzdiņš-Cīrulis
Māris Drozdovs
Ivars Hmeļņickis
Laura Lapsiņa
Andris Lazdāns
Jānis Rēķis
Artūrs Sičiks
Druvis Slišāns

Aivars Adamsons
Zane Bikše
Gerda Freimane
Edgars Lapsiņš
Edijs Kornačs
Svetlana Pavloviča
Edīte Reima
Gatis Rievītis
Monta Sniedzāne
Linda Zariņa

 
Kārlis Bērziņš
Ieva Bikše
Jānis Bikše
Jānis Čudarāns
Guntis Dāvidsons
Jānis Freibergs
Ieva Freimane
Anda Jansone
Zanda Lapsiņa
Vineta Mieriņa
Lilita Ozoliņa
Normunds Putniņš
Raimonds Rieviņš

 

   

Arita Auziņa
Artis Ābols
Jānis Bērziņš
Andris Bruņinieks
Jolanta Butkus
Linda Celmiņa
Jānis Dimants
Marina Fanta
Artūrs Fitisovs
Ina Fjodorova
Ainis Gobiņš
Dairis Jānelsiņš
Anda Krasovska
Anatolijs Kaļiga
Evija Mieriņa
Armands Ozoliņš
Lana Putraima
Didzis Stūris
Ēriks Vanags
Sandis Veitmanis
Mareks Zariņš
Lāsma Zariņa
Jānis Zīraps

Ints Bankovs
Ilze Bērziņa
Kristaps Dakša
Ilze Dāvidsone
Artis Denovs
Kārlis Eindorfs
Ģirts Ēvele
Elīna Freimane
Edgars Grabis
Ance Jansone
Rolands Jānelsiņš
Māris Jenzens
Pēteris Krūmiņš
Lāsma Kopmane
Inese Ķīse
Ilze Ozola
Ilze Ozoliņa
Kristīne Povožājeva
Agita Putniņa
Rihards Sadovskis
Sintija Stalaža
Jolanta Trumpe

Lauris Ābols, Raimonds Bezdelīga, Ilze Bikše
Ilze Bojāre, Agris Briška, Līga Bruņiniece
Mārcis Dambis, Guna Eglīte, Kristīne Fitisova
 
Jānis Grabis
Kaspars Grosbergs
Jānis Gruzdiņš-Cīrulis
Mareks Gruzdiņš-Cīrulis
Antons Janco
Sandis Jānelsiņš
Guntars Krūmiņš
Linda Ozoliņa
Raimonds Rieviņš
Andris Sarapovs
Baiba Sevastjanova
Igors Sičiks
Jānis Šķesteris
Artūrs Šulcs

Eva Auziņa, Iluta Āboliņa, Olga Belousova
Agnese Dāvidsone, Inga Golvere, Pēteris Kalniņš
Iveta Lapiņa, Liene Matuko, Inese Melngalve
Liene Pakalne
Liene Pastuhova
Elīna Petrakova
Andris Radziņš
Mareks Sarapovs
Elīna Savčenkova
Baiba Šverna
Egīls Teteris
Ilmārs Urbāns
Vineta Vārava
Ilgonis Vimba

Jānis Aišpurs, Aiva Auziņa, Zane Bikše
Dace Bortiņa, Ieva Buša, Natālija Fjodorova
Sanita Grosberga
Edgars Karelis
Pēteris Kampenuss
Rolands Lasmanis
Maiga Mauriņa
Diāna Priedīte
Līga Silicka
Zane Svīķe
Ritvars Veitmanis
Zane Vilciņa

Aiga Aļļēna, Laila Blumberga, Aldis Briedis
Uldis Bušs, Mārīte Grīnberga, Ilze Jansone
Santa Kondratjeva, Vineta Mača, Baiba Medne
Māris Mārtiņjēkabs, Jānis Millers
Laimonis Millers, Anita Ozola, Mārtiņš Roķis
 
Kristīne Parfenkova
Kaspars Salmiņš
Edgars Savčenkovs
Linda Sīlīte
Artis Tālbergs
Agnese Viļumsone
Gundega Viļumsone
Santa Žvīgule
Līga Drengere
Inga Midika
Gatis Zondaks
Ingūna Krastiņa

 

Zane Balode, Ints Bankovs, Raivis Blumbergs
Ilze Bērziņa, Salvis Dzērve, Kārlis Eindorfs
Ilze Gintere, Edgars Grabis, Guntars Gruzdiņš-Cīrulis
Rolands Jānelsiņš
Māris Jenzens
Zintis Leimanis
Daiga Paegle
Dairis Putniņš
Anita Rasmane
Zane Roķe
Agris Rieksts
Sintija Stalaža
Kristīne Vēvere

Kristaps Bruks, Baiba Celma, Lauris Dakša
Jurģis Eizengrauds, Sanita Grabe, Sandis Grosbergs
Dainis Gudermanis, Jānis Iņģists, Jana Jansone
 
Zintis Johansons
Līga Jonāse
Liene Kuzmina
Daina Melngalve
Dzintars Mīligs
Anda Priedīte
Jurģis Radziņš
Mārtiņš Svīķis
Sandis Šveicers
Jurijs Volkovs
Salvis Rostoks

 

Eva Auziņa, Edijs Bērziņš, Uldis Bruņinieks
Ingrīda Butkus, Agnese Dāvidsone, Kaspars Dimants
Mārtiņš Gertners, Andris Jansons, Iveta Lapiņa
Jānis Lapšāns
Reinis Liepiņš
Jānis Lorups
Ilze Mača
Inese Melngalve
Andris Radziņš
Rolands Rieksts
Mareks Sarapovs
Sandra Silicka
Ilva Stūre
Egils Teteris
Dainis Vilciņš
Ilgonis Vimba

Mārīte Bankova, Iveta Bērziņa, Zita Ceriņa
Laura Cērūze, Līga Krasovska, Kaspars Laizāns
Līga Neilande
Arnis Ozols
Jānis Račāns
Rolands Sarapovs
Karīna Sīlīte
Guntars Skujiņš
Anita Strazdiņa
Kristīne Šūmane
Inga Treiliņa
Gatis Turlajs
Uldis Vēveris

Liene Bikše, Laila Blumberga, Gatis Bruņinieks
Normunds Butkus, Valters Dambe, Līga Drengere
Ilze Jansone
Kristaps Kaņeps
Vineta Mača
Līga Medne
Olita Mauriņa
Anita Ozola
Mārtiņš Roķis
Baiba Svīķe
Zaiga Ščucka
Kristīne Vasara

Ieva Balode, Laila Grabe,Ilze Jenzena
Kaspars Karavics, Kaspars Kārkliņš, Ilona Kreitūze
Kārlis Krieviņš
Māris Lūsiņš
Juris Meistars
Solvita Mieze
Daina Stupaka
Kaspars Stupaks
Baiba Tiltiņa
Sandra Tīlika

Inga Bojāre, Kristaps Bruks, Sanita Bruņiniece
Uldis Dimants, Sanita Grabe, Inga Grīnmane
Sandis Grosbergs
Jana Jansone
Zintis Johansons
Liene Kuzmina
Daina Melngalve
Inese Pelkava
Anda Priedīte
Jurģis Radziņš
Raitis Stalažs
Mārtiņš Svīķis
Iļja Tuskovs
Ilze Zālmane

 
Aigars Alksnis
Sanita Allika
Līga Balode
Ilze Bērziņa
Oskars Blaus
Nora Eglīte
Inga Jansone
Kaspars Klāviņš
Oskars Mednis
Uldis Pelkavs
Līga Petkēviča
Agnis Rudzītis
Sarmīte Šūmane
Ilgonis Zaļaiskalns

 

arget="_blank">

Mārīte Bankova, Iveta Bērziņa, Mairis Bērziņš
Zita Ceriņa, Gatis Jansons, Jānis Jansons
Inga Jomante, Līga Krasovska, Nauris Legzdiņš
Līga Ļevčenkova
Lienīte Ļevčenkova
Līga Neilande
Arnis Ozols
Aļonka Ribakova
Rolands Sarapovs
Artis Stieciņš
Anita Strazdiņa
Liene Stupaka
Inga Treiliņa
Uldis Vēvers
Māris Zariņš

Anna Alksne
Dace Bikše
Mārtiņš Blaus
Agnese Čilipāne
Laine Kuka
Kristīne Paegle

Vita Anckiņa, Inga Beinaroviča, Pēteris Bušs Jānis
Čerkašins, Ieva Eglīte, Ģirts Embrekts
Ilze Jenzena
Ieva Kalniņa
Arnis Lūsis
Evita Mača
Ingūna Puriņa
Salvis Rostoks
Jānis Spalis
Gunita Ščucka
Baiba Tiltiņa
Līga Vilciņa
Sanita Vītola
Iveta Zaļaiskalns

Iveta Gūte
Jana Irbe
Madara Jāgere
Jānis Kļaviņš
Diāna Kovaļa
Ieva Niedra
Kristīne Oberte
Santa Rostoka
Oskars Veinbergs

Oskars Blaus, Aiga Blāķe, Kārlis Briedis
Vēsma Burceva, Kaspars Bušs, Laura Cērūze
Mareks Dakša, Nora Eglīte, Laila Grabe
Uldis Jaunzems, Kārlis Krieviņš, Inga Krīgere
Sandis Legzdiņš
Dita Liepkalne
Evita Liškovska
Sarmis Lokmanis
Līga Petkēviča
Juris Rudaks
Ina Smiltiņa
Karīna Sīlīte
Sandra Strazdiņa
Daina Stupaka
Solvita Ščucka
Sarmīte Šūmane
Sandra Tīlika
Sandis Vitte

Laura Dakša
Solvita Mežote
Helga Rudzīte

Ilze Bērziņa, Jānis Blaus, Mārtiņš Blaus
Bušs, Mairis Cekuls, Ziedīte Čudarāne
Kaspars Čudarāns, Māris Grabis, Uldis Jānelsiņš
Zanda Krūmiņa
Laine Kuka
Jogita Ozola
Kārlis Rublis
Sniedze Šūmane
Gvido Silickis
Ieva Tabūne
Jūlija Titova
Jānis Tērs
Gatis Vītiņš

Inga Čupranova
Ineta Jenzena
Ilze Johansone
Solveiga Skujiņa
Nora Vīndedze

 
Anna Alksne
Līga Balode
Gints Bērziņš
Dace Bikše
Ilona Gaiduka
Alvis Grīnmanis
Inga Kreitūze
Raivis Lokmanis
Andis Martinsons
Kristīne Paegle
Andris Porietis
Liene Treikale
Ilgonis Zaļaiskalns

 

   

Evita Anckiņa, Baiba Bērziņa, Mārtiņš Cekuls
Jānis Cērūzis, Iveta Gūte, Aleksandrs Gulbis
Pēteris Gūtmanis, Ivars Jansons, Madara Jāgere
Sandra Jenzena, Jānis Kļaviņš
Diāna Kovaļa
Mairita Lasmane
Māris Lūsiņš
Iveta Mača
Oskars Mednis
Ieva Mežance
Kristīne Oberte
Jānis Petkēvičs
Arnis Rutkovskis
Santa Rostoka
Līga Zariņa
Inga Zubova

Agrita Laudiņa
Ilona Šūmane
Dina Tiltiņa

Uldis Bērziņš, Gunita Buša, Laila Cernava
Inārs Čepīņins, Raimonds Čačs, Laura Dakša
Oskars Gaudiņš, Artis Grabis, Guntis Jāgers
Ēriks Kamerāds, Vita Medne, Aija Ozola
Intars Ozolzīle
Dmitrijs Popakuls
Agris Robītis
Guntars Rublis
Anita Rudaka
Andris Rudaks
Kaspars Stupaks
Ervīns Timermanis
Inga Treimane
Kaspars Vīns
Vivita Vītiņa
Jolanta Zazubina

 
Lana Brence
Inga Gradauska
Jolanta Jansone
Edgars Kapzems
Agita Medne
Aiva Mieze
Normunds Millers
Ieva Razgačeva
Raivo Rudzītis
Ilze Šulce
Ingars Šūmanis
Vita Tauriņa
Sarmīte Trofimova
Agnis Tumulis

 

Anita Berga
Aija Cīrule
Aigars Dambītis
Gints Jānelsiņš
Agris Jānelsiņš
Guntis Krūmiņš
Inese Kamerāde
Laila Liepiņa
Helga Rudzīte
Didzis Savčenko
Iveta Šūmane
Juris Zazubins
Ojārs Zaļais

Jānis Balodis, Aiva Čukure, Intars Dakša
Māris Dūdens, Liene Gūtmane, Everita Jānelsiņa
 
Linda Kārkliņa
Agrita Laudiņa
Evija Leja
Dace Medne
Inga Robīte
Sandra Rudzīte
Rinalds Strazdiņš
Ieva Studere
Dina Tiltiņa
Andris Tiltiņš
Soveiga Timermane
Vitauts Trofimovs
Spodris Zariņš