Skolas vadība - kontakti

Skolas vadība

 

Direktore Jolanta Dzene 

tel. 64134549; skola"at"stalbe.edu.lv

Direktores vietniece mācību darbā

Inese Lunte tel. 64134445; inese.lunte"at"stalbe.edu.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Anita Šūmane tel. 64134445; anita.sumane"at"stalbe.edu.lv
Grāmatvede Valija Vilciņa tel. 64134549
Lietvede Ilze Gaile tel. 64134549